නව කැබිනට් ඇමැතිවරු - රාජ්‍ය ඇමැතිවරයෙක් සහ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයෙක් දිවුරුම් දෙති | දිනමිණ

නව කැබිනට් ඇමැතිවරු - රාජ්‍ය ඇමැතිවරයෙක් සහ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයෙක් දිවුරුම් දෙති

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා - මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය

නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු 12 දෙනෙක්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් පෙරේදා (29) ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ. එහි ඡායාරූප පෙළකි මේ.

 

නව අදහස දක්වන්න