තවත් ඇමතිවරයෙක් දිවුරුම් දෙයි | දිනමිණ

තවත් ඇමතිවරයෙක් දිවුරුම් දෙයි

ඒ.එච්.එම් ෆවුසි - ජාතික ඒකාබද්ධතා, සහජීවන සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න