වතු සේවක වැටුප් වර්ධකයට අය වැයෙන් බිලියන 1.2ක් | දිනමිණ


 

වතු සේවක වැටුප් වර්ධකයට අය වැයෙන් බිලියන 1.2ක්

චන්ද්‍රිකා පෙරේරා සහ තරුෂි බෝපෙආරච්චි

වතු සේවකයන් 140, 000ක් සඳහා වැටුප් වර්ධක ලබාදීමට මෙවර අය වැයෙන් රුපියල් බිලියන 1.2ක් වෙන් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති නවීන් දිසානායක මහතා පැවැසීය. වසරක කාලයකට යටත්ව මෙම වැටුප් වර්ධකය තේ වතු සේවයන්ට ආණ්ඩුවෙන් ලබා දීමට පියවර ගන්නා බවද පෙන්වා දුන්නේ ය.

මෙම මුදල කැබිනට් පත්‍රිකාවකින් අනුමතව අයවැයෙන් සම්මත කර ලබා දෙන තෙක් ණයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය මගින් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් හෙතෙම පෙන්වා දුන්නේ ය.

වෘත්තීය සමිති හා හම්පුතුන්ගේ සංගමය අස්සන්කර ඇති සාමූහික ගිවිසුමට පටහැනි නොවන ලෙස මෙම වැටුප් වර්ධය ලබාදීමට කටයුතු කෙරෙන බවද වැටුප් වැඩි කිරීමට ආණ්ඩුව කැමැති වුවද එම ගිවිසුමට පටහැනිව ක්‍රියා කිරීම නෛතික ගැටලු ඇති කරවන්නක් බැවින් එය කළ නොහැකි බවද සඳහන් කෙළේ ය.

මෙම සාමූහික ගිවිසුමට අස්සන් නොකළ සේවක වෘත්තිය සමිති හා ඊට සම්බන්ද දේශපාලන නායකත්වයේ ඉල්ලීම් අනුව ආණ්ඩුව තේ වතු සේවක ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් අතරමැදි කණ්ඩායමක් ලෙස ක්‍රියාත්මකව මෙම දෛනික වැටුප් වර්ධක වැඩි වීම වන එක් සේවකයෙකුට දිනකට රුපියල් 50ක වැටුප් වැඩි වීම වසරකට යටත්ව ලබාදීමට තීරණය කළ බවද පෙන්වා දුන්නේ ය.

 

නව අදහස දක්වන්න