‘ෆොනී’ ඉදිරි පැය 12 තුල චණ්ඩවන ලකුණු | දිනමිණ

‘ෆොනී’ ඉදිරි පැය 12 තුල චණ්ඩවන ලකුණු

නිරිත දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ, ශ්‍රී ලංකාවට ඊසාන දෙසින් පවතින  ‘ෆොනී’ චණ්ඩ සුළි කුණාටුව අද (30) පෙ.ව 02.30 වන විට ත්‍රිකුණාමලය සිට ඊසාන දෙසින් කි.මී 640 පමණ දුරින් උතුරු අක්ෂාංශ 11.1 ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 86.5 ත් ආසන්නව ස්ථානගතව පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
 
මෙම පද්ධතිය ඉදිරි පැය 12 තුලදී ඉතාචණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වේ යැයි අනුමාන කෙරේ. මෙම පද්ධතියතවදුරටත් වර්ධනය වෙමින් උතුරට බරව ඊසාන දෙසට ගමන් කර ඉන්දියාවේ ඔඩිස්සා වෙරළ දෙසට ගමන් කරනු ඇතැයි අනුමාන කෙරේ.
 
දිවයිනේ සහ දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල අහස වලාකුළින් බරව පවතිනු ඇති අතර තද සුළං සහ තද වැසි තත්ත්වයක් පැවතිනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ. 

නව අදහස දක්වන්න