මීට වඩා කැපකිරීමක් සිදු කරන්නට වුවත් සූදානම් | දිනමිණ

මීට වඩා කැපකිරීමක් සිදු කරන්නට වුවත් සූදානම්

රට වෙනුවෙන් මීට වඩා කැපකිරීමක් සිදු කරන්නට වුවත් සූදානම් බව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කබීර් හෂීම් මහතා සදහන් කරයි.
 
අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත්වීම පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කරමින් කබීර් හෂීම් මහතා මේ බව කියා සිටියේය.
 
“මා සිදු කරන සියළු කැපකිරීම් කිසිදු පුද්ගලයෙකු ආරක්‍ෂා කිරීමට නොවේ, ඒ සියල්ල කරන්නේ මාගේ රට වෙනුවෙන් පමණයි. රට වෙනුවෙන් මීට වඩා කැප කිරීමක් කරන්නට වුවත් මා සූදානම්.“ යනුවෙන් මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය. 

අදහස් 2ක් ඇත

You all are playing into the hands of Terrorist Muslims, if you all are normal Muslims, you must have not resigned and must have continued in your positions. By resigning your portfolios, you had taken the side of the terrorist Muslims. What you all should have done was to remain in your position and takeactions to correct the terrorist Muslims.

නව අදහස දක්වන්න