ජංගම ලී මෝල් තහනම් - සාම්ප්‍රදායික වඩු මඩු තහනම් නැත | දිනමිණ

ජංගම ලී මෝල් තහනම් - සාම්ප්‍රදායික වඩු මඩු තහනම් නැත

සාම්ප්‍රදායික වඩු මඩු තහනම් කිරීමක් සිදු නොකෙරෙන අතර ජංගම ලී මෝල් ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්හිටුවීමට මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කොට තිබේ.
 
දිවයින පුරා ජංගම ලීමෝල් 300ක් පමණ මේ වනවිට ලියාපදිංචි  වී ඇති අතර නිකුත් කිරීමට නියමිත ගැසට් නිවේදනයට අනුව එම ලී මෝල් පමණක් තහනමට ලක්වන බව සඳහන්ය.
 
ඒ අනුව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් 2014.12.03 වන දින අංක 1891/26 දරන දැව මඩු ලියාපදිංචිය සහ දේපල සළකුණු අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය සංශෝධනය කිරීමට නියමිත බව එම අමාත්‍යාංශය පවසයි.
 
එම සංශෝධන මඟින් 2022 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 වන දිනෙන් පසුව ජංගම ලී මෝල් පවත්වාගෙන යාම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවීමට නියමිතව ඇත.
 
ඒ අනුව අදාළ දිනෙන් පසුව ජංගම ලී මෝල් පවත්වාගෙන යාම සඳහා වාර්ෂික අවසර පත්‍ර නිකුත් නොකෙරන අතර එම දැව ව්‍යාපර සඳහා වන ලියාපදිංචි කිරිමේ සහතිකය ස්වයංක්‍රීයව අවලංගු වන බව සඳහන්ය.
 
කෙසේවෙතත් සාම්ප්‍රදායික වඩුකර්මාන්තයේ යෙදීමට ඉදිරියේදි නිකුත් වීමට නියමිත ගැසට් පත්‍රය මඟින් කිසිදු බාධාවක් සිදු නොවන බව මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.
 

අදහස් 1ක් ඇත

wananthare pelapaliyak , wadu kurullo wisin , rate lokkata , suba pathamin!

නව අදහස දක්වන්න