ජාත්‍යන්තර කැස්බෑ සංරක්ෂණ දිනය සමරයි | දිනමිණ

ජාත්‍යන්තර කැස්බෑ සංරක්ෂණ දිනය සමරයි

කරන්දෙණිය සමූහ අනුරාධ ප්‍රියදර්ශන

ජුනි මස 16 වැනි දිනට යෙදුණු ජාත්‍යන්තර කැස්බෑ සංරක්ෂණ දිනය සැමරීම වෙනුවෙන් කොස්ගොඩ ගල්බොක්ක ප්‍රදේශයේ ගල් බොක්ක කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ දී ලෝකයේ වඳ වෙමින් පවතින ආබාධිත වූ කොළ කැස්බෑවකු සංරක්ෂණය කර මුහුදට මුදා හැරීම මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා විසින් 16 වැනි දින සවස කොස්ගොඩ ගල්බොක්ක වෙරළ තීරයේ දී සිදුකරන ලදී.එයට සමගාමීව කැස්බෑ පැටවුන් 300කට අධික ප්‍රමාණයක් ද මුහුදට මුදා හැරීම් කරන ලදී. මේ අවස්ථාවට දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන් පිරිසක් ද සහභාගි වූහ.

නව අදහස දක්වන්න