බොලිවුඩ් සිනමා නළු නානා පටේකාර් ලිංගික අතවර චෝදනාවෙන් නිදහස් වෙයි | දිනමිණ

බොලිවුඩ් සිනමා නළු නානා පටේකාර් ලිංගික අතවර චෝදනාවෙන් නිදහස් වෙයි

බොලිවුඩ් සිනමා නළු නානා පටේකාර්ට එරෙහිව ඉදිරිපත්ව තිබුණ ලිංගික අතවර චෝදනාවලින් ඔහු නිදොස් කොට නිදහස් කර තිබේ.

ඒ ඔහුට එරෙහිව ප්‍රමාණවත් චෝදනා නොමැති බව පොලීසිය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් අනතුරුවය.

2008 වසරේ සිනමා රූගත කිරීමේ දර්ශන තලයක දී පටේකාර් තමාට අතවර කළ බවට ටනු ශ්‍රී දත්තා ඔහුට එරෙහිව චෝදනා ගොනු කර තිබුණි. නමුත් නානා පටේකාර් තමාට එරෙහි එකී චෝදනා දිගින් දිගටම බැහැර කරමින් සිටියේය.

එම චෝදනා පළමු වරට ඉදිරිපත් වීමෙන් කලකට පසුව ඒවා 2018 වසරේ යළිත් මතුපිටට පැමිණියේ, ටනු ශ්‍රී දත්තා නිළිය නානා පටේකාර්ට එරෙහි ඇයගේ චෝදනා #MeToo ව්‍යාපාරයට එක් කරනු ලැබීමෙනි.

නව අදහස දක්වන්න