රාජ්‍ය සේවක වැටුප දෙගුණ කළ නිසා වත්මන් රජය ඉතිහාසගත වෙනවා | දිනමිණ

රාජ්‍ය සේවක වැටුප දෙගුණ කළ නිසා වත්මන් රජය ඉතිහාසගත වෙනවා

ස්වර්ණා විජේකෝන්
චමීර ඇල්ලදෙණිය
සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න

රා‍ජ්‍ය සේවකයන්ගේ මාසික වැටුප අවුරුදු පහක් තුළ දෙගුණකයට වඩා වැඩි කළ එකම රජය ලෙස වත්මන් රජය ඉතිහාසගත වන බව මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ(18) ප්‍රකාශ කළේය.

සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන්ට දැනට ලැබෙන රුපියල් 7800ක ජීවන වියදම් දීමනාවට අමතරව අලුතින් රුපියල් 2500ක අන්තර් දීමනාවක් ලබාදීමට ද වත්මන් රජය කටයුතු කර ඇතැයි ඇමැතිවරයා පැවැසුවේය.

කාර්යාල කාර්ය සහායකයකුට වසර 2015දී තිබූ රුපියල් 11,730ක මුදල වසර 2020 වන විට රුපියල් 24,250 දක්වාත්, හෙද හෙදියන්ට වසර 2015 තිබූ රුපියල් 15,620ක මුදල වසර 2020 වන විට රුපියල් 32,525 දක්වාත්, උපාධිධාරී ගුරුවරුන්ට වසර 2015 තිබූ රුපියල් 16,100ක මුදල් වසර 2020 වන විට රුපියල් 33,300 දක්වාත්, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයකුට වසර 2015දී තිබූ රුපියල් 47,515ක මුදල වසර 2020 වන විට රුපියල් 98,650 දක්වාත් ඉහළ නැංවීම සිදු කර තිබෙන බව ද ඇමැතිවරයා මතක් කළේය.

රටේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරන ගමන්ම මේ විදියට රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුව අමතක නොකළ බව ද ඇමැතිවරයා පැවැසුවේය. ඇමැතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ රක්ෂණ කර්මාන්ත විධිමත් කිරීමේ පනත යටතේ නියෝග පිළිබඳ විවාදයට එක්වෙමිනි.

අදහස් 2ක් ඇත

ඔව් ඔව්, වත්මන් රජය මහජනයාට දීම අතින් ඉතිහාසගතයි - වංචාව, බදුබර, පච ! ලැජ්ජ නැතිව කයිවාරු ගහනවා.

ඔව් ඔව්, වත්මන් රජය මහජනයාට දීම අතින් ඉතිහාසගතයි - වංචාව, බදුබර, පච ! ලැජ්ජ නැතිව කයිවාරු ගහනවා.

නව අදහස දක්වන්න