නව රාජ්‍ය ඇමැතිවරු දෙදෙනකු දිවුරුම් දෙති | දිනමිණ


 

නව රාජ්‍ය ඇමැතිවරු දෙදෙනකු දිවුරුම් දෙති

නව රාජ්‍ය ඇමැතිවරු දෙදෙනකු ජනාධිපති නිල නිවෙසේ දී ඊයේ (5) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

ඒ අනුව ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැතිවරිය වශයෙන් අනෝමා ගමගේ මහත්මිය ද නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා වශයෙන් ලකී ජයවර්ධන මහතා ද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි.

ඡායාරූප- ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

 

නව අදහස දක්වන්න