ඔබ්සවර් - මොබිටෙල් වසරේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා තේරීම් කමිටුව | දිනමිණ


 

ඔබ්සවර් - මොබිටෙල් වසරේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා තේරීම් කමිටුව

ඉදිරිපෙළ (වමේ සිට) නිහාල් ප්‍රනාන්දු (භාණ්ඩාගාරික, ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය), ඩිල්ෂාන් ද සිල්වා (කනිෂ්ඨ ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සාමාජික, ලේකම්, පා. ක්‍රි. සං.), ජූඩ් සිල්වා (ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු, මොබිටෙල්), ලලිත් අලහකෝන් (කර්තෘ මණ්ඩල අධ්‍යක්ෂ, සීමාසහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම), හෂාන් තිලකරත්න (19න් පහළ ජාතික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු), දමින්ද කුරේ (සභාපති, ක්‍රිකට් විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමය), ජී.ඩබ්.ජගත් සේනාරත්න (උපසභාපති, පා. ක්‍රි. ස.), නිලාන් ද සිල්වා (උපසභාපති, ක්‍රි. වි. ස.), වසන්ත ආරියවික්‍රම (භා., ක්‍රිකට් වි. ස.), පසුපෙළ (වමේ සිට) ජේ.ඒ.කේ.එස්.ඉන්ද්‍රජිත් (අවු. 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලේකම්), ඩී.එම්.එම්.ඒ.ඩී. දිසානායක (පැවැරුම් කමිටු සභාපති, ක්‍රි. වි. ස.), කීර්ති ගුණරත්න (තරගාවලි ලේකම්, පා. ක්‍රි. ස.), කුමාර ගම්හේවා (ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, බැට්ස්මන් වෙබ් අඩවිය), විරාජ් ද සිල්වා (ලේකම්, ක්‍රි. වි. ස. - දකුණු පළාත), ලීලානන්ද කුමාරසිරි (උප ලේකම්, පා. ක්‍රි. ස.), මංජුල වාස් (තරගාවලි ලේකම්, පා. ක්‍රි. ස.), චම්පිකා වීරතුංග (පැවරුම් ලේකම්, පා. ක්‍රි. ස.- බාලිකා).

ඡායාරූපය - සුලෝචන ගමගේ

නව අදහස දක්වන්න