හිටපු ජනපතිගේ පාලන සමයේ ගත් මිලියන 4400 ක හිඟ ණය පියවීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් | දිනමිණ


 

හිටපු ජනපතිගේ පාලන සමයේ ගත් මිලියන 4400 ක හිඟ ණය පියවීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක්

හිටපු ජනපතිවරයාගේ පාලන ස‍මයේ ලබාගත් රුපියල් මිලියන 4400 ක ණය පියවීමට මුදල් වෙන්කිරීම සඳහා පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත්ව තිබූ බව අඟහරුවාදා (13දා) පැවැති කැබිනට් හමුවේදී අනාවරණය වී තිබේ.

මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන සංවර්ධන ඇමැති පාඨලී චම්පික රණවක මහතා කියා සිටියේ එම ණය මුදල එවකට බලයේ සිටි ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ විදේශ සංචාර හා සාද සඳහා 2007 වසරේ සිට නොගෙවා තිබූ ණය බවයි.

මේ ණය ප්‍රමාණය 2015 දක්වා කාලය ඇතුළත ආයතන 259 කින් ලබාගත් භාණ්ඩ හා සේවාවන් වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු ‍ඒවා වේ.මේ හිඟ මුදල් පියවීමට 2020 අයවැයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර ගැනීමට මේ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත්ව තිබී ඇත.‍ මේ හිඟ මුදල් සම්බන්ධව විගණකාධිපතිවරයා දැනුවත් කර මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

කැමීලියා තනානියල් හා බුද්ධි කරුණාරත්න

නව අදහස දක්වන්න