හරිත ණයවලට ඉහළ ඉල්ලුමක් | දිනමිණ


 

හරිත ණයවලට ඉහළ ඉල්ලුමක්

ජයසිරි මුණසිංහ

මහා භාණ්ඩාගාරය කියයි

දිරාපත් වන අමුද්‍රව්‍ය යොදාගනිමින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේ පරිසර හිතකාමී ව්‍යාපෘති සඳහා ලබාදෙන Òහරිත ණයÓ සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින බව මහා භාණ්ඩාගාරය ප්‍රකාශ කරයි.

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා රජයේ පොලී සහන ‍ණය යෝජනා ක්‍රම 17 අතුරින් ඉතා කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට දිරිදෙන මේ හරිත ණය වැඩසටහන ජනප්‍රිය වී ඇතැයි ද මහා භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් ඒ. එම්. පී. එම්. බී. අතපත්තු මහතා පවසයි.

දිරාපත්වන අමුද්‍රව්‍ය යොදාගනිමින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම, කුඩා පරිමාණ හෝටල් හිමියන් හා කාබනික පොහොර නිපදවන්නන් දිරිගැන්වීම සහ ත්‍රිරෝද රථ සඳහා මීටර් සවිකිරීම සඳහා මේ ණය යෝජනා ක්‍රමයෙන් ණය මුදල් ලබාදෙනු ඇත.

රුපියල් දසලක්ෂයක මුදලක් උපරිම ලෙස මේ ණය යෝජනා ක්‍රමයෙන් ලබාදෙන අතර, එය ආපසු ගෙවීමේ කාලය වසර 10 ක් තරම් දිගුවේ. ණය ආපසු ගෙවීම ඇරඹීමට වසරක සහන කාලයක් ද ලබා දී ඇත.

ණය මුදල සඳහා අයකරන පොලිය සියයට 13.86 ක් වන අතර, ණයලාභීන්ගෙන් අයකරනුයේ සියයට 6.93 ක පොලී ප්‍රතිශතයකි. රජය ණය පොලියෙන් සියයට 50 ක් දරනු ලැබේ.

මීට අමතරව සංචාරක සත්කාරක නිවාස පවත්වාගෙන යන්නන් හා පවත්වාගෙන යෑමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයන්ට රුපියල් ලක්ෂ 50 ක උපරිමයකට යටත්ව ණය මුදලක් ලබා දේ. ඒ සඳහා ණයලාභීන්ගෙන් අයකරනුයේ සියයට 06 ක පොලියකි.

මේ වන විට ‍රුපියල් මිලියන 710 ක මුදලක් හරිත ණය ලෙස ලබා දී තිබේ. ඉන් පුද්ගලයින් 319 දෙනෙකුට සෙත සැලැසී ඇත. මේ මුළු ණය මුදලින් රුපියල් මිලියන 246 ක් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව විසින් පුද්ගලයින් 167 දෙනෙකුට ලබා දී ඇත. ලංකා බැංකුව විසින් රුපියල් මිලියන 205 ක මුදලක් පුද්ගලයින් 73 ක් සඳහා ද, හැටන් නැෂනල් බැංකුව රුපියල් මිලියන 106 ක මුදලක් ප්‍රතිලාභීන් 27 වෙත ද, මහජන බැංකුව රු. මිලියන 99 ක් ප්‍රතිලාභීන් 39 ක් වෙත ද ලබා දී තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න