ආභාවයන් | දිනමිණ


 

ආභාවයන්

සංවේගයෙන් දැනුම් දීමයි. ඇල්බට් බුද්ධකෝරාල මැතිතුමා - අංක 573,​ මරදාන පාර,​ කොළඹ 10,​ සදර්න් ෆර්නිෂර්ස් පුද්ගලික සමාගමේ නිර්මාතෘ ඇල්බට් බුද්ධකෝරාල මැතිතුමා අභාවප්‍රාප්ත වූ හෙයින් අවසන් කටයුතු 2019-09-09 වන දින ප.ව. 3.30 ට පවුලේ සුසාන භූමියේදී සිදු කරන බව දැනුම් දෙමි. මෙයට,​ ශෝකයටපත් දූදරු පිරිස හා පවුලේ ඥාතීන්. දෙවෙනි ගුරුගේ වත්ත,​ පිංකන්ද පාර,​ තිරාණගම,​ හික්කඩුව. ටෙලි. 091-2277258.089997

 

 

නව අදහස දක්වන්න