හම්බන්තොට වරායට කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකයක් | දිනමිණ


 

හම්බන්තොට වරායට කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකයක්

හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරායේ වෘත්තීය සෞඛ්‍ය හා සුරක්ෂිතතා කළමනාකරණ පද්ධතිය වෙනුවෙන්, ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවර පිහිටි තත්ත්ව සහතිකරණය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය විසින්, ISO 45001: 2018 කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය පිරිනමා ඇත. හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය මේ සහතිකය ලබාගත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරායයි.

මේ සහතිකය පිරිනමා ඇත්තේ, තත්ත්ව, සෞඛ්‍ය, පාරිසරික සහ සමාජ වගකීම් යන ක්ෂේත්‍ර විගණනය කිරීමේ ගෝලීය ප්‍රමුඛයා වන වෙරිටාස් ලංකා පුද්ගලික සමාගම විසින් සිදු කරන ලද පුළුල් කළමනාකරණ පද්ධති විගණනයකින් අනතුරුවයි.

හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය සමූහයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී තිස්ස වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කරන්නේ මේ සහතිකය වරායේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමටත්, එහි මෙහෙයුම් කටයුතු වඩාත් උසස් ප්‍රමිතියකට පවත්වාගෙන යෑම තහවුරු කිරීමට දිරිගැන්වීමක් වන බවයි. ලොව ප්‍රමුඛ වරාය ක්‍රියාකරුවකු වන සී. එම්. පොර්ට් (CMPort) සමාගම හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරායේ හවුල්කරුවකුවීම හේතුවෙන් විශේෂඥ දැනුම සහ අන්තර්ජාතික පිළිගැනීම වැනි අමතර ප්‍රතිලාභ රැසක් වරායට හිමි වේ.

 

නව අදහස දක්වන්න