සෞදි තෙල් පරිශ්‍ර ප්‍රහාරවලට ඉරාන යුද අවි භාවිතා කරලා | දිනමිණ


 

සෞදි තෙල් පරිශ්‍ර ප්‍රහාරවලට ඉරාන යුද අවි භාවිතා කරලා

සෞදි අරාබියේ තෙල් පරිශ්‍රවලට එල්ල වූ ප්‍රහාරය පිළිබඳ සිදු කළ මූලික පරීක්ෂණවලින් ප්‍රහාර සඳහා ඉරාන යුද අවි භාවිතා කර ඇති බව අනාවරණය වී ඇති බව සෞදි අරාබිය ප්‍රකාශ කරයි. එම ප්‍රකාශය සනාථ කරමින් අමෙරිකානු මහ ලේකම් මයික් පොම්පෙඔ ස ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මේ ප්‍රහාරය පිටුපස ඉරානය සිටින බවයි. එහෙත් ඒ පිළිබඳ කිසිදු සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔහු අපොහොසත් වී ඇත. එහෙත් එම චෝදනා බැහැර කරන ඉරානය එම ප්‍රහාරයට තමන්ගේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැතැයි පවසයි.

සෞදි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ එම ප්‍රහාරය සම්න්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන් ගේ සංවිධානය ඇතුළු විශේෂඥයන්ට ආරාධනා කරන බවයි.

පසුගිය 10 වැනිදා සෞදි අරාබියේ තෙල් පරිශ්‍ර වලට ‍ප්‍රහාර එල්ල කරන ලද්දේ ඩ්‍රෝන 10ක් භාවිතා කරමින් බව අනාවරණය විය. එහි වගකීම යේමන හුති සටන්කාමීන් විසින් බාර ගනු ලැබීය.

නව අදහස දක්වන්න