ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනයට දේශපාලන ස්ථාවරත්වය වැදගත් | දිනමිණ


 

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනයට දේශපාලන ස්ථාවරත්වය වැදගත්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය මේ වසරේ දී සියයට 2.7ක් දක්වා අඩු වුවද එය ලබන වසරේ දී යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන නමුත්, එය දේශපාලන ස්ථාවරත්වය සහතික කරන ආකාරය මත පදනම් වනු ඇතැයි පවසයි. එමෙන්ම ආදායම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අඛණ්ඩව ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කරන ආකාරය මත ආර්ථික ස්ථාවරත්වය රඳා පතින බව ද ලෝක බැංකුව අවධාරණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ වැදගත් ආර්ථික අංශ සාපේක්ෂව දුර්වල කාර්ය සාධනයක් පෙන්නුම් කරන බැවින් 2019 ආර්ථික වර්ධන වේගය සියයට 2.7ක් ලෙස අපේක්ෂා කෙරේ.

කෙසේ වෙතත්, 2019 වසරේ මැද භාගයේ දී ආර්ථිකයට ඇති වූ බාධාවන්ගෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවත්, වර්ධන වේගය 4.0%ක් දක්වා වේගවත් වන බවත්, එමඟින් නිමැවුම් පරතරය පියවීමට හැකි බවත් ලෝක බැංකුව සඳහන් කරයි. සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රයේ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු වන අතර, මැතිවරණය පැවැත්වීමෙන් පසු අවිනිශ්චිතතාව නිරාකරණය වන බැවින් ප්‍රකෘතිමත්වීමේ ආයෝජන වර්ධනය වනු ඇතැයි ද අපේක්ෂා කෙරේ.

‘අවදානම වඩාත් නැඹුරු වන්නේ අවාසියටයි. දේශීය වශයෙන් ගත් කල, අභියෝගාත්මක දේශපාලන වාතාවරණයක්, ආදායම් ශක්තිමත් කිරීමේ උත්සාහයන් ප්‍රමාදවීම මෙන්ම ආදායම් ශක්තිමත් කිරීමේ ක්‍රමවේද සැලසුම් පරිදි සිදු නොවීම ප්‍රධාන ආර්ථික අංශවල අපේක්ෂිත වර්ධනය ප්‍රමාදවීමට හේතුවී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව ලබන මාසයේ පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණයකට මුහුණ දෙන අතර, 2020 දී පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ද පැවැත්වීමට නියම්ත වේ. ප්‍රමුඛතා ප්‍රතිසංස්කරණ අතර බදු පදනම පුළුල් කිරීම සහ වියදම් ප්‍රමුඛතා සමඟ එය ගැළපීම මගින් ආදායම් හා වියදම් පරතරය අඩු කර ගත හැකි වනු ඇතැයි ලෝක බැංකුව වැඩි දුරටත් පවසයි.

වෙළෙඳාම, ආයෝජන, නවෝත්පාදන සහ ව්‍යාපාරික පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් පෞද්ගලික ආයෝජන වැඩි කිරීමෙන් වඩා හොඳ කළමනාකරණයක් සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය කාර්ය සාධනයක් ඇති කර ගත හැකියි‘ ලෝක බැංකුව කියයි.

නව අදහස දක්වන්න