ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදා රෝහල Carbon Neutral Operations සහතිකයෙන් පිදුම් ලබයි | දිනමිණ


 

ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදා රෝහල Carbon Neutral Operations සහතිකයෙන් පිදුම් ලබයි

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා මහ රෝහල (කොළඹ) “Carbon Neutral Operations” සහතිකය ලබා ගත් ආසියාවේ ප්‍රථම රෝහල ලෙස හිමිකම් ලබයි නාවික මහ රෝහල කොළඹ “Carbon Neutral Operations” සහතිකය ලබාගත් ආසියාවේ ප්‍රථම රෝහල බවට පත්විය.

ශ්‍රිලංකා නාවික හමුදාවේ බටහිර නාවික විධානයට අයත් නාවික මහ රෝහල, කලාපයේ ඒකාබද්ධ තිරසාර විසදුම් සපයන ඉහළම ආයතනය වශයෙන් සැලකෙන Carbon Consulting Company (Pvt) Ltd සමඟ එක්වෙමින් රෝහල මගින් විමෝචනය කරන හරිත වායු ප්‍රමාණය මැන බැලීමට කටයුතු කරන ලදි.

මෙම ඇගයුම් ක්‍රියාවලිය අවසානයේ දි අදාල කාබන් ප්‍රතිශතය මැන බැලීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් සහිත පුනර්ජනණීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක ආයෝජණය කිරිමට කටයුතු කර ඇත.

ඒ අනුව මෙම කාබන් ප්‍රතිශතයන්ට අදාල දත්ත එක්සත් රාජධානියේ පිහිටි Natural Capital Partners ආයතනය විසින් ලබාගෙන ඇති අතර, ඒ මත පදනම්ව නාවික රෝහල වෙත මෙම සම්මානය පිරිනැමීමට කටයුතු කර ඇත.

නාවික මහ රෝහල විසින් මේ වන විටත් තිරසාරත්ව ව්‍යාපෘති රැසක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී. ඒ අතර, ප්ලාස්ටික් ප්‍රථිචක්ක්‍රීකරණ ව්‍යාපෘති, වෛද්‍ය වාර්ථා සඳහා මෘදු පිටපත් ලබාදීම, අපද්‍රවය මගින් කොම්පෝස්ට් පොහොර නිශ්පාදනය කිරීම වායු සමීකරණ මගින් පිටවන ලීටර් 3000 ක් පමණ වන ජලය වාහන සේදීම සඳහා භාවිතා කිරීම හා සූර්ය පැනල මගින් ක්‍රියාත්මක වන වීථි ලාම්පු භාවිතා කිරීම ඒ අතරින් ප්‍රධාන වේ.

මීට අමතරව නාවික මහ රෝහල 2018 වර්ෂයේ ජනාධිපති පරිසර සම්මාන උළෙලේදී හා ජාතික පළදායිතා සම්මාන උළෙලේදී ලෝකඩ පදක්කම හිමිකර ගෙන ඇත.

නව අදහස දක්වන්න