අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

සාමවිනිසුරු ඇම්.ඒ. සමරසිංහ මහතා - නැසීගිය රතේනිස් අප්පුහාමි දම්පතීන්ගේ දයාබර පුත් වූද,​ ජයන්ති ගුණරත්නගේ ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ ඩිලංග,​ ජනන්ක,​ චාමිවාගීෂ සහ ලෝෂිත කලිදු යන දරුවන්ගේ පියාණන් වූ,​ නයෝමි,​ ගෝතමී,​ ඉන්දික යන අයගේ මාමණ්ඩිය වූ,​ විද්‍යාත්මක හා කාර්මික පර්යේෂණ ආයතනය හා මාර්ක්ෆෙඩ් ආයතනයේ සේවයේ නියුතුව සිටි ඇම්.ඒ. සමරසිංහ මහතා හදිසි අනතුරකින් අභාවප්‍රාප්ත වූයෙන් අවසන් කටයුතු 09 වන සඳුදා සවස 4.00 ට දෙද්දුව සුසාන භුමියේ දී සිදු කෙරේ. දෙද්දුව - බෙන්තොට.
120570

නව අදහස දක්වන්න