අපි මාලබේ... | දිනමිණ


 

අපි මාලබේ...

කඩුවෙල නගර සභාවේ නියෝජ්‍ය නගරාධිපති චන්දික අබේරත්න මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව මාලබේ නගරය අලංකරණය කිරීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා මාලබේ නගරයේදී සිදු කෙරිණි.

එයට සහභාගිවූ තරුණ තරුණියන් විශාල පිරිසක් ජාතික අභිමානය පිළිබිඹු වන අයුරින් සිතුවම් නිර්මාණය කළ අයුරුයි මේ. මේ වැඩසටහන සඳහා කඩුවෙල නගරාධිපති බුද්ධික ජයවිලාල් මහතා ද එක්විය. ඡායාරූප - මහරගම - අරලිය ඉද්දමල්ගොඩ

නව අදහස දක්වන්න