දේශිය කථානාද සිනමාවේ 73 වන සැමරුම | දිනමිණ


 

දේශිය කථානාද සිනමාවේ 73 වන සැමරුම

දේශිය කථානාද සිනමාවේ 73 වන සැමරුම් උත්සවය පසුගියදාක පැවැත්වුණි.

ඊට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිතුපට සංස්ථාව අරම්භ කර වසර 48 ක් සපිරිම ද එදිනට යෙදී තිබිණි.

ඒ වෙනුවෙන් කලාකරුවන් 10 දෙනකුට විශ්‍රම වැටුප් ප්‍රදානය කිරිම හා කඩදාසි පොස්ටර් සංරක්ෂණ වැඩමුළුව සහතික පත් ප්‍රදානය සිදු විය

මෙම උත්සවය අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දින ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනි සිනමා ශාලාවේදි පැවත්විය

නව අදහස දක්වන්න