රාජ්‍ය ආයතන 110ක් ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටමකට | දිනමිණ


 

රාජ්‍ය ආයතන 110ක් ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටමකට

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන ඇගයීමේ පරිගණක ජාලගත වැඩසටහනට අනුව ඉහළ කාර්යසාධන මට්ටමක් ළගාකර ගත් ආයතන 110 අතරින්, රජයේ විශේෂිත වියදම් ඒකක අංශය යටතේ අගමැති කාර්යාලය ,පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක කාර්යාලය හා මුදල් කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට පැමිණ ඇත.

අංශ 10 ක් යටතේ මෙම වැඩසටහන මගින් ඇගයීම සිදුකර ඇති අතර රජයේ අමාත්‍යාංශ අතුරින් බුද්ධ ශාසන, ක්‍රීඩා,යන අමාත්‍යාංශ ඉදිරියට පැමිණ ඇති අතරදිස් දිස්ත්‍රීක් ලේකම් කාර්යාල අංශ්‍ය යටතේ යාපනය, කුරුණෑගල ,මඩකලපුව යන දිස්ත්‍රීක් ලේකම් කාර්යාල ඉදිරියට පැමිණ ඇති බවත් රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ සභාපති , රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පැවසීය.

සංවර්ධන මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, විදේශ සම්පත් දෙපාර්තුමේන්තුව හා කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව රජයේ දෙපාර්තමේන්තු අංශ යටතේ ඉදිරියෙන් පසුවන අතර පළාත් සභා අරමුදල් අංශය යටතේ උතුර සහ ඌව යන පළාත් සභා ඉදිරියෙන් පසුවන බවත් අලගියවන්න මහතා පැවසීය.

ලසන්ත අලගියවන්න මහතා මේ බව සඳහන් කළේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී අද (19) පෙරවරුවේ පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙමිනි.

පළාත් අමාත්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තු, විශේෂිත වියදම් ඒකක යන අංශය යටතේ,මධ්‍යම පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව හා මධ්‍යම පළාත් සමාජ සුභසාධන ,පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ඉහළ ළකුණු ලබාගෙන තිබේ.

පළාත් සභා අධිකාරි අංශය යටතේ දකුණූ පළාත් සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාවත්, වයඹ පළාත් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන අධිකාරියත් ඉදිරියෙන් පසු වෙයි.

ඉහළ කාර්ය සාධන මට්ටමක් හිමිකර ගත් ආයතන සදහා සම්මාන පිරිනැමීම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හා කථානායක කරූ ජයසූරිය යන මහත්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ලබන 28 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පැවැත්වෙන බවද සභාපතිවරයා පැවසීය.

2018 මුදල් වර්ෂයට අදාළව රාජ්‍ය පළාත් සභා සහ, පළාත් පාලන ආයතන 844 ක් පරිගණක ජාලගත ක්‍රමය මගින් ලබාදුන් ප්‍රශ්නාවලියක් පදනම් කරගෙන සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය වෙනුවෙන් ඇගයීමට ලක්කළ බවද හෙතෙම පැවසීය.

නව අදහස දක්වන්න