මාදම්පේ දුෂ්කර පාසලකට ජපන්-තායිවාන අතහිත | දිනමිණ


 

මාදම්පේ දුෂ්කර පාසලකට ජපන්-තායිවාන අතහිත

කොරෝනා වැනි වසංගත ලොව පුරා පැතිර යද්දී ,රටකින් රටකට යාම සිමා කර ඇති තත්ත්වයක ජපාන හා තායිවාන් නියෝජිත පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවේ දුෂ්කර පාසල් වලට අත හිත දීම සදහා මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරත වෙති . මේ විදෙස් නියෝජිත පිරිස පසුගියදා හලාවත මාදම්පේ කරුක්කුව සුගතනාන්ද විදුහලේ ගොඩනැඟාලි හිඟයට පිළියමක් ලෙස ඔවුන් විසින් ලබා දුන්

ගොඩනැඟිල්ල විවෘත කළ අතර ඊට සමගාමීව විදුහලේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායමට අවශ්‍ය උපකරණ හා ඇදුම් පරිත්‍යාග කිරීමක්ද සිදු විණි .මෙහිදී විදේශ නියෝජිත පිරිස පිනවීම සදහා කරුක්කුව විදුහලේ සිසු සිසුවියන් කටයුතු කළ අතර ඊට ප්‍රති උත්තර සැපයීමක් ලෙස විදේශ නියෝජිත පිරිසද ගී ගයමින් සතුට පළ කරන ලදී.


ප්‍රසාද් පුර්ණමාල් පුත්තලම දිසා සමුහ

නව අදහස දක්වන්න