ඉමදුව හව්පෙ සමගි ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියේ වැඩ අඩපණයි | දිනමිණ


 

ඉමදුව හව්පෙ සමගි ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියේ වැඩ අඩපණයි

ඉමදුව සමුහ ලංකින්ද නානායක්කාර
ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියේ ලේකම්වරිය වන බී.ජී.ප්‍රියංකා ජීවනී මහත්මිය, ඒ.එච්.චන්ද්‍රවතී මහත්මිය සහ ඔස්ටින් විතාරණ මහතා

ඉමදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 175 හව්පෙ ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පවුල් 60 කට පමණ පානීය ජල අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ක්‍රියාත්මක කරන ලද හව්පේ සමගි ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු මේ වනවිට ඇනහිට තිබීම හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අවශ්‍ය පානීය ජලය සොයා ගැනීමට නොහැකිව දැඩි දුෂ්කරතාවයට පත්ව ඇතැයි ඔවුහු පවසති. 2018 ජූලි මාසයේ මෙම ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියේ වැඩ ජාතික ප්‍රජා ජල දෙපාර්ථමේන්තුවේ මූලාධාර මත ආරම්භ කර තිබිණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ ප්‍රදේශවාසියෙකු ඒ.එච්.චන්ද්‍රවති මහත්මිය - අධිවේගි මාර්ග ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව අපේ ළි වල තිබූ ජල උල්පත් සිඳිගොස් අපිට පානීය ජලය සොයා ගැනීමට ළිං ජලය පාවිච්චිය අපහසු වුණා. මේ හේතුවෙන් අපි දැඩි දුෂ්කරතාවයකට පත්වූණා. මේ අවස්ථාවේ අපි සමිතියක් වශයෙන් සංවිධානය වෙලා අපේ ගමේ තිබූ විශාල ජල බුබුලක ජලය එක් රැස්වන ළිඳක් ජල මූලාශ්‍රය ලෙස යොදා ගෙන හව්පෙ සමගි ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළා.

දැන් මෙහි වැඩ කටයුතු සියයට 80% ක් පමණ අවසානයි. නමුත් ඉතිරි වැඩ සඳහා අවශ්‍ය ජලනළ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය නොලැබීම හේතුවෙන් මෙහි වැඩ කටයුතු අතරමග නැවතී තිබෙනවා. කව්රුහරි වගකිව යුත්තේක් මෙම ඉතිරිවැඩ ටික කර ගැනීම සඳහා මූලාධාර ලබාදීමට කටයුතු කලහොත් මෙම ව්‍යාපෘතියේ වැඩ ටික අවසන්වී අපිට බොන්න ජලය ටික ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා.

ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියේ භාන්ඩාගාරික ඔස්ටින් විතාරණ මහතා - 2018 ආරම්භ කරන ලද මෙම ජල ව්‍යාපෘතියේ දැනටමත් පොම්පාගාරය, ජල මූලාශ්‍රය වන අඩි 19 ක් ගැඹුරැති ළිඳ, ගල්පෙරණය, ජල ගබඩා ටැංකි සහ ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍ය විදුලිය පවා ලබාගෙනයි තිබෙන්නේ. දැනට අපි මේ සඳහා රුපියල් 36,24,790/- ක මුදලක් වැය කර තිබෙනවා. ජාතික ප්‍රජා ජල දෙපාර්ථමේන්තුවේ ප්‍රතිපාදන දැනටමත් ජලය බෙදා හැරීමේ නළ පද්ධතිය කිලෝ මීටර් 2 ක් පමණ එලා තිබෙනවා. තවත් කිලෝ මීටර් 1 මීටර් 400 ක් පමණ නළ එළීමට තිබෙනවා. එම නළ එළීම සඳහා අවශ්‍ය බට ප්‍රමානය ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් නැහැ. මේ නිසා තමයි මෙම ව්‍යාපෘතියේ වැඩ දැනට නතර වෙලා .

සමගි ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියේ ලේකම්වරිය වන බී.ජී.ප්‍රියංකා ජීවනී මහත්මිය - දැනට මෙම ව්‍යපෘතියේ වැඩ කටයුතු 80% ක් අවසන්. ඉතිරිවෙලා තිබෙන නල එලීම සඳහා යම් වගකිව යුත්තෙක් අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදුනහොත් මෙම ව්‍යාපෘතිය මාසයකින් පමණ අවසන් කරල ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්නයක් වන උග්‍ර පානීය ජල ගැටළුවට විසඳුම් ලබා දීමට පුලුවන් .

ගාල්ල ජාතික ප්‍රජා ජල දෙපාර්මේන්තුවේ ස්ථාන භාර නිලධාරි ලලිත් අබේසිංහ මහතා- ඉමදුව හව්පෙ සමගි ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය සඳහා මුදල් යෙදෙව්වේ අපේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන්. මෙහි මූලික සියළුම වැඩ කටයුතු මේ වනවිට අවසන්. නමුත් ඉතිරි ජල නළ එලීමේ කටයුතු සඳහා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වල අඩුවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මෙම ව්‍යාපෘතිය අතර මග නැවතී තිබෙනවා. මේ නිසා ප්‍රදේශයේ ජනතාව පානීය ජලය සොයා ගැනීමට නොහැකිව දැඩි දුෂ්කරතාවයකටත් පත්වී තිබෙනවා.

මේ සඳහා අවශ්‍ය ඉතිරි වැඩ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදුනහොත් ඉතාමත් ඉක්මනින් මෙම ජල ව්‍යාපෘතිය අවසන් කර මහ ජනතාවට අවශ්‍ය ජලය ලබාදීමට පුලුවන් කම තිබෙනවා.

 

නව අදහස දක්වන්න