ලෝක බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට මූල්‍යාධාරයක් | දිනමිණ

ලෝක බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට මූල්‍යාධාරයක්

කොරෝනා වසංගතයට මුහුණදීම සඳහා ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 128ක මූල්‍යාධාරයක් ලබාදීමට තීරණය කර ඇත.

ලෝක බැංකුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සැසියක් ඊයේ (02) පැවැත්විණි

එහිදී රටවල් 25කට හදිසි මූල්‍යාධාර ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

රෝගීන් හදුනා ගැනිම , රසායානාගාර පරික්ෂණ සිදු කිරිම, පුද්ගල ආරක්ෂණ උපකරණ ලබා ගැනිම සහ රෝහල් වාට්ටු නිරෝධායනය කිරිම සඳහා අදාල මුදල් යෙදවීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.9ක මුදලක් එම රටවල් වෙත ලබා දීමට නියමිතය

ඉන් අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක මුදල ඉන්දීයාවට ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න