ඇඳිරි නීතිය කඩ කළ 64,387ක් අත්අඩංගුවට | දිනමිණ


 

ඇඳිරි නීතිය කඩ කළ 64,387ක් අත්අඩංගුවට

පසුගිය මාර්තු මස 20 වන දින උදෑසන 6 සිට අද(25) උදෑසන 6 දක්වා වු කාලය තුළ ඇඳිරි නීතිය කඩ කළ පුද්ගලයින් 64,387 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය පවසයි.
 
‍එහිදී වාහන 18,169 ක් ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
 
මේ අතර ඊයේ(24) උදෑසන 6.00 සිට අද උදෑසන 6.00 දක්වා ගත වු පැය 24 තුළ පමණක් පුද්ගලයින් 1,710 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර වාහන 557 ක් පොලිස් බාරයට ගෙන තිබේ.
 
මාර්තු මස 18 වන දින සිට අද දක්වා වු කාලය තුළ පුද්ගලයින් 20 497 කට නඩු පවරා ඇති බව සදහන්වේ. එම නඩු පැවරීම්වලට අදාළ දඬුවම් නියම කළ සංඛ්‍යාව 7934 ක් වේ. 
 
 
 

නව අදහස දක්වන්න