ජුනි 05 - 06 සුරාසැල්, මස් මාංශ අලෙවිය තහනම් | දිනමිණ


 

ජුනි 05 - 06 සුරාසැල්, මස් මාංශ අලෙවිය තහනම්

දිවයිනේ පිහිටි සියලුම සුරා සැල් ජුනි මස 05 සහ 06 දෙදින වසා තැබිය යුතු බව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි. 
 
2020 රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් මෙය ක්‍රියාත්මකය. 
 
එසේම සුපිරි වෙළදසැල්වල මත්පැන් අලෙවිය නැවැත්වීමටත්, සතුන් මරණ ස්ථාන, රේස් බුකී, කැසිනෝ ශාලා හා සමාජ ශාලා වසා තැබීමටත්, මස්මාංශ අලෙවිසැල් වසා තැබීමටත්, සුපිරි වෙලදසැල්වල මස් මාංශ අලෙවි කිරීම නැවැත්වීමටත් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස දැනුම් දීමත් කරනු ලැබේ. 

නව අදහස දක්වන්න