රට එතනෝල් නැවැත්වීම කොයි අතටත් හොඳයි | දිනමිණ


 

රට එතනෝල් නැවැත්වීම කොයි අතටත් හොඳයි

ලංකා සීනි සමාගමේ සභාපති ජනක නිමලචන්ද්‍ර

ශ්‍රී ලංකාවට එතනෝල් ආනයනය සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කිරීමට රජය ගත් තීරණය ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ එතනෝල් නිෂ්පාදනය සහ සීනී කර්මාන්තයේ දියුණුව කෙසේ සිදු වන්නේද ආදී කරුණු කාරණා පිළිබඳ ලංකා සීනි සමාගමේ සභාපති, ජනක නිමලචන්ද්‍ර මහතා මෙසේ අදහස් දක්වයි.

* එතනෝල් ආනයනය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කිරීමට රජය ගත් තීරණය පිළිබඳ ඔබේ අදහස කුමක් ද?

එතනෝල් ආනයනය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කිරීම, ජනාධිපතිතුමා විධිමත්ව ගත් තීරණයක්. මේ තීරණය නිසා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටරටට ගලායන මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන එතනෝල් රටේ අවශ්‍යතාවට ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තිබෙද්දී විදේශ රටවලින් එතනෝල් ගෙන්වීම තේරුමක් නැති දෙයක්.මේ තරම් කාලයක් මේක සුළු පිරිසකගේ වුවමනාවට කර ගෙන ගිය දෙයක් වුණත්, ඒකේ අවශ්‍යතාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා එතනෝල් ආනයනය මුළුමනින්ම තහනම් කිරීම ජනාධිපතිතුමා ගත් තීරණ අතරින් විශිෂ්ටතම තීරණයක්.

* මේ තීරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ, දේශීය කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම කියලා ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කරනවා. එය කෙසේ සිදුවන්නේද කියා පැහැදිලි කළොත්?

දේශීය කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සහ කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම තමයි එතනෝල් ආනයනය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ. ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්ම දෙස බලන විට රට තුළ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් දේවල්, අනවශ්‍ය පරිදි පිටරටවලින් ගෙන්වීම තහනම් කර තිබෙනවා. උදාහරණ විදිහට ගම්මිරිස්, කුරුඳු වැනි දේවල් පිටරටින් ගෙන්වීම තහනම් කරලා. ඒ හරහා දේශීය කර්මාන්ත දියුණු කිරීම තමයි රජයකට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ. ඇත්තටම එතනෝල් ආනයනය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කිරීමට රජය ගත් තීරණය ශ්‍රී ලංකාවේ සීනි කර්මාන්තයේ දියුණුවට සෘජුවම බලපානවා.

* ඇතැම් පිරිස් ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන එතනෝල්වල ගුණාත්මකභාවයේ අඩුපාඩු පිළිබඳ විවිධ ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරනවා. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ නිපදවන එතනෝල්වල තත්ත්වය පිළිබඳ ගැටළු තිබෙනවාද ?

ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහළ එතනෝල්. එතනෝල් ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීම වගේ තීරණයක් ගන්න කොට හැමදාමත් බොරු චෝදනා කරන පිරිස් ඉන්නවා. ඒ වගේ පිරිස් ශ්‍රී ලංකාවේ එතනෝල් බාලයි කියලා පාරිභෝගිකයන් වෝදනා කරනවා කියලා බොරු මැසිවිලි නගනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ තියන සමහර ප්‍රධාන පෙළේ එතනෝල් සමාගම් තමන්ගේ නිෂ්පාදනවලට 100% ක්ම යොදාගන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ එතනෝල්. ඒ වගේ සමාගම් කොහෙත්ම එතනෝල් ආනයනය කරන්නේ නෑ. ඉස්සර ආනයනය කළෙත් නෑ. ඉස්සර එතනෝල් ආනයනය කළේ දෙතුන් දෙනෙක්ගේ වුවමනාවට. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ එතනෝල්වල ගුණාත්මකභාවයයේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියල පැහැදිලියි.

මිල ඉහළ ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදකයින්ට තමයි විදේශවලින් එතනෝල් අවශ්‍ය වුණේ. 2016 දී ලංකා සීනී සමාගමෙන් නිපදවන එතනෝල්, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදකයින් අරගෙන තියනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදකයන්, මේ වසරේදී ලංකා සීනි සමාගමෙන් නිපදවෙන එතනෝල් ලීටර් මිලියන 2.7 ක ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙන්නේ.

මේක 2016 දී විතරක් තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. 2013, 2014 වර්ෂවලත් මේ ප්‍රශ්නය තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ එතනෝල්වල යම් කිසි ගුණාත්මකභාවයේ ප්‍රශ්නයක් තියනවනම් 2016 වර්ෂයේදී වැඩි ප්‍රමාණයක් එතනෝල් මිලදී ගන්නත්, අද වෙන කොට මිලදී ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙන්නත් විදිහක් නෑ. මේ තරම් කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ එතනෝල් මිලදී ගත්තේ ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදකයන් කියන ගාණට. ගිය වසරේ ලංකා රජයට සහ අදාළ ආයතනවලට එතනෝල් ලීටරයක් රු 290 කටවත් මිලදී ගන්න බැරි වුණා. ඒ හින්දා ගිය වසරේ එතනෝල් විකුණ ගන්න පුළුවන් වුණේ බැගෑපත් වෙලා. ඒ වුණත් අද රු 500 ක පාලන මිලක් දාලා තියනවා.

පිටරටින් ආනයනය කරන විට එතනෝල් ලීටරය රු 1100 ක් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ එතනෝල් ලීටරයක් රු 500යි. එතනෝල් ව්‍යාපාරයේ නියැළී සිටින අය දන්නවා, එතනෝල් සම්බන්ධයෙන් වෙනමම ක්‍රියාදාමයක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වෙනවා කියලා. ජනාධිපතිතුමා එතනෝල් ආනයනය නතර කරලා තියෙද්දී, අපෙනුත් එතනෝල් මිලදී ගන්නේ නැතුව සමහර ආයතන මාස 2-3 ක් තමන්ගේ නිෂ්පාදන කටයුතු කරගෙන ගියා. ඒ හින්දා මෙච්චර එතනෝල් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවට ආවේ කොහොම ද? කියන ප්‍රශ්නය මතු වෙනවා. මේ ගැටලුවත් එක්ක තමයි ඇතැම් පාර්ශ්ව ශ්‍රී ලංකාවේ එතනෝල් ගුණාත්මකභාවයේ අඩුවක් තියනවා කියලා කියන්නේ. මේ වන කොට ශ්‍රී ලංකාවේ ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් බහුතරයක් අපෙන් එතනෝල් මිලදී ගන්නවා.

* එතනෝල් ආනයනය සීමා කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ උක් ගොවීන්ට බලපාන්නේ කෙසේ ද?

එතනෝල් ආනයනය නතර කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ උක් ගොවීන්ට සෘජුවම බලපානවා. ශ්‍රී ලංකාවේ උක් ගොවීන් කියන්නේ විශේෂ ගොවීන් කොට්ඨාසයක්. උක් ගොවීන්ට අනෙක් ගොවීන්ට හම්බ වෙන ප්‍රතිලාභ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතනෝල් පිටරටින් ආනයනය කිරීම නතර කරපු හින්දා මේ වසරේදී උක් ගෙවීන්ට උක් ටොන් 1 කට ලබා දෙන මුදල 10 % කින් වැඩි කරන්න අපිට පුළුවන් වුණා. ඒක සිදු වුණේ අවුරුදු පහකට පස්සේ. මීට අවුරුදු 05 කට පෙර රුපියල් 500ක් වැඩි කළෙත්, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති කාලයේ. මේ වන විට උක් ටොන් 1 කට රුපියල් 5500 ක් ලබා දෙනවා.

බ්‍රසීලය, ඉන්දියාව වැනි රටවල සීනී සමාගම්වලට ලාභ ලබන එක ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. බ්‍රසිලයේ 20% ක්ම වාහන ධාවනය කරන්නේ එතනෝල්වලින්. ඒ රටවල් පෙට්‍රල් වෙනුවට එතනෝල් භාවිත කරනවා. අපි ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනයට විතරක් එතනෝල් භාවිතා කළාට ගොඩාක් රටවල් එතනෝල් ඖෂධ, රූපලාවන්‍ය, තීන්ත වගේ නිෂ්පාදනවලට යොදා ගන්නවා. එතනෝල් භාවිතා කරන නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රවලට අවශ්‍ය සීනි ලබා දීමට අපේ සෙවණගල සහ පැල්වත්ත කර්මාන්තශාලා කටයුතු කරනවා.

* සීනි කර්මාන්තය, එතනෝල් නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය වෙනවා.එය ලංකාවේ සීනි කර්මාන්තයේ දියුණුවටත් බලපානවා නේද?

ශ්‍රී ලංකාවේ සීනි කර්මාන්තය තුළින් දැනට රටේ මුළු පරිභෝජනයට අවශ්‍ය සීනී 10 % ක ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඛනිජ තෙල්වලින් පස්සේ වැඩිම විදේශ මුදල් ගලා යන්නේ සීනිවලට. අපේ රට සීනිවලින් ස්වයංපෝෂිත කරන්න රටේ භූමි ප්‍රමාණය මදි. ඒ වුණත් අපිට තව අවුරුදු 10-15කින් පස්සේ පරිභෝජනයට අවශ්‍ය සීනි ප්‍රමාණය 40 % ක වගේ ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනෑ. ශ්‍රී ලංකාවේ නිපදවන එතනෝල්වල දායකත්වය මුළුමනින්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සීනි කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීමට යොදාගත හැකියි. මේ තිබෙන පාලන මිලට අපිට එතනෝල් විකුණා ගන්න පුළුවන් නම් , රජය මැදිහත් කර නොගෙන මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් ලබා ගන්නේ නැතුව ආයෝජන හරහා කර්මාන්තශාලාවලින් මුදල් උපයා ගන්න පුළුවන්.

දැනට ලංකා සීනි සමාගම යටතේ තියන පැල්වත්තේ ඇඹරුම් ධාරිතාව ඉහළ අගයක තියනවා. ඒ වුණත් අපිට අවශ්‍ය උක්ගස් ප්‍රමාණය මදි. දැනට හෙක්ටයාර් 9400 ගණනක් තියෙනවා. මේ වසරේ අපි හෙක්ටයාර් 10,000-11,000 ක් ප්‍රමාණයකට ගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හරහා තව ගොවීන් 1000 කට විතර සෘජුවම ප්‍රතිලාභ හම්බ වෙනවා. වක්‍රව තවත් 3000-4000 විතර ප්‍රමාණයකට ප්‍රතිලාභ හම්බ වෙනවා. අපේ කර්මාන්තයට සෘජුවම සම්බන්ධ වන රජයේ ආයතන සමඟ එකතු වෙලා ඉඩම් වැඩි කරගෙන නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලබන වසරේදී සෙවණගල කර්මාන්ත ශාලාවේ ධාරිතාවට සරිලන උක් අපිට ලැබෙනවා. සෙවණගල කර්මාන්තශාලා ඇඹරුම් ධාරිතාවය වැඩි කරලා තවත් අක්කර 1000 ක වගේ ප්‍රමාණයක උක් වගා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.

* දේශීය එතනෝල් නිෂ්පාදනය දියුණු කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට බලපාන්නේ කෙසේ ද?

දේශීයව එතනෝල් නිෂ්පාදනය දියුණු කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට සෘජුවම බලපානවා. පිටරටවලට ගලා ගෙන ගිය මුදල් රට තුළ ඉතුරු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. රජයට සීනි කර්මාන්තය සඳහා යම් අඩුපාඩුවක් සිදුවීම අවම වීමක් සිදු වෙනවා. සීනි කර්මාන්තයේ ගුණාත්මකභාවය අපි හැමදාමත් වැඩි කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ සීනි විදේශ වෙළෙඳපොළට යැවීමට සුදුසු අන්දමට වැඩි දියුණු කරනවා. එතනෝල් භාවිතා කරලා කොවිඩ් -19 සඳහා Hand Sanitizer නිෂ්පාදනය කළා. ඒ වගේ වෙලාවක අපට ලංකා සීනි සමාගමෙන් Hand Sanitizer නිෂ්පාදනය කරලා රටේ පරිභෝජනයට ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණා. දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාවේ Hand Sanitizer නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් 200 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සිටිනවා. ඔවුන්ටත් ගුණාත්මක භාවයෙන් වැඩි එතනෝල් ලබා දීලා කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍ර බොහෝමයකට අපි උපකාර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි එතනෝල් ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනයට පමණක් ලබා දෙන්නේ නැතුව වෙනත් ක්ෂේත්‍රවලටත් ලබා දෙන්න උපරිම සහයෝගය ලබා දෙනවා.

* 2018 මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සීනි නිෂ්පාදනයේ එලදායීතාවයේ අඩු වීමක් දක්නට ලැබුණා. අද වන විට එම තත්ත්වය කොහොම ද?

පසුගිය වසර 05 දී ශ්‍රී ලංකාවේ සීනි නිෂ්පාදනයේ ලාභවල ලොකු කඩා වැටීමක් දක්නට ලැබුණා. ඒ කඩා වැටීම සිදු වුණේ 2002 දී රජය සතුව තිබුණු සෙවණගල සහ පැල්වත්ත ආයතන දෙක පෞද්ගලික අංශයට විකිණීමෙන්. මෙම ආයතන යම්තාක් දුරට ශක්තිමත් වුණේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති කාලයේ නැවතත් එම ආයතන රජයට පවරා ගත්තට පස්සේ. ලාංකා සීනි සමාගමේ 2019 වර්ෂයේදී දළ ශුද්ධ අලාභය මිලියන 1400 ( බිලියන 1.4 ) ක්. මේ වසර අවසානය වෙන විට ලංකා සීනි සමාගම ලාභ ලබන ආයතනයක් කිරීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා.මේ වසරේ කොවිඩ් 19 වසංගතයත් සමඟ සීනි කර්මාන්තයට යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතු වුණා. ඒ වුණත් ලබන වසර වෙන විට නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පසුගිය වර්ෂවල සීනී කර්මාන්තයට අවශ්‍ය පොහොර,ජලය,සහ ගොවීන්ට අවශ්‍ය සහන නිසි ආකාරයෙන් ලබා දී තිබුණේ නැහැ.මේ වසරේ ඒ සෑම දෙයක්ම ලබා දීලා පසුගිය වසරවලට වඩා ලබන වසරේදී සීනී කර්මාන්තය වඩාත් හොඳ මට්ටමකට දියුණු කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරනවා.

* පසුගිය වසරවලදී කිසිදු බලපත්‍රයක් නොමැතිව මහා පරිමාණයෙන් එතනෝල් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්නුවා. ඉදිරියේදීත් එවැනි දේවල් සිදු වේවිද?

එහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා මම නම් හිතන්නේ නැහැ. පසුගිය දවසක රමේශ් පතිරණ ඇමැතිතුමා ඒ ගැන මාධ්‍යයෙහි පැහැදිලිව සඳහන් කළා. ජනාධිපතිතුමා නැවතත් එතනෝල් ගෙන්වන්න දෙන්නේ නැහැ. රටේ නිෂ්පාදනය කරන සියලුම එතනෝල් අරගෙන, ඒවායේ මදි පාඩුවක් තිබුණොත් විතරක් නැවත ගෙන්වීම පිළිබඳව සලකා බලයි කියලා හිතනවා. මම හිතන්නේ නැහැ දැන් තියන රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය තුළ චංවනික ආකාරයෙන් එතනෝල් ගෙන්වන්න ඉඩ දෙයි කියලා. ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු එතනෝල් ආනයනය තහනම් කිරීම පිළිබඳව කටයුතු කරන සියලුම අමාත්‍යවරුන් ලංකාවට ශ්‍රී එතනෝල් වංචනික ලෙස ගෙන්වනවාද කියලා දැඩි අවධානයෙන් ඉන්නවා.

* ඔබේ සමාගම මඟින් ගොවීන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට ලබා දීමට නියමිත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ මොනවා ද?

පළමුවෙන්ම උක් ගොවීන්ට අවශ්‍ය පොහොර සහ ජලය ලබා දෙන්න ඕන. පසුගිය වසරවලදී ගොවීන් පොහොර නැතුව වගා කළා . වැහි වතුරෙන් වගා කළා. අපි ඒ තත්ත්වය මුළුමනින්ම නවත්තලා තියනවා. අපි පොහොර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන්, අවශ්‍ය වේලාවට ලබා දීම සිදු කරනවා. අපි උක් ටොන් 1 කට දෙන මුදල රු 500 කින් වැඩි කරලා තියනවා. ගොවියන් සදහා මෙතෙක් අය කරපු ණය පොලී අඩු කර ගෙන යනවා. උක් වගාවට අවශ්‍ය බීජ සහ උක් අඩු මිලට ලබා දීමට කටයුතු කරගෙන යනවා. ලබන වසරේදී උක් ගොවීන්ට ප්‍රතිලාභ ලබා දීලා උක් කර්මාන්තයට ගොවීන්ව යොමු කරලා සීනි කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට කටයුතු කරනවා.

නව රජය පත් වුණාට පස්සේ ලංකා සීනි සමාගමේ පැල්වත්ත, සෙවණගල කර්මාන්තශාලාවල අනියම්, කොන්ත්‍රාත් පදනම යටතේ සිටි සේවකයන් 2000 කට ආසන්න පිරිසකගේ සේවය ස්ථිර කළා. ඒ වාගේ ම සේවයකයන්ට ලැබිය යුතු ජීවන විදයම් දීමනාව අපිට හැකි ආකාරයෙන් වැටුපට එකතු කළා. දිරි දීමනා,බෝනස් මුදල් අදාළ කාලයට ලබා දුන්නා. සෙවණගල සහ පැල්වත්ත කියන්නේ කඩා වැටුණු ආයතන දෙකක්. ඒවායේ සේවය කරපු පිරිස් පසුගිය කාලයේ කාර්යක්ෂමව වැඩ කළේ නැහැ.දැන් අපේ සේවකයන් හැමෝම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් හා උනන්දුවෙන් වැඩ කරනවා. ඒ නිසා අපේ සමාගමට දිගු ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා.

සටහන - මදාරා මුදලිගේ

නව අදහස දක්වන්න