දඬුබැදිරුප්පේදී අනතුරට පත් ගැබිනි මුවදෙනට හිමි රැකවරණය | දිනමිණ


 

දඬුබැදිරුප්පේදී අනතුරට පත් ගැබිනි මුවදෙනට හිමි රැකවරණය

අනතුරකට ලක්වූ ගැබ්බර මුව දෙනකගේ ඡායාරූපයක් මෙහි දැක්වේ. මීට දින කිහිපයකට පෙර මෙම මුව දෙන දඩයක්කරුවකුගේ මද්දකට අසුවී හඬ තලමින් සිටිද්දී විහාරාධිපති ගතාරේ විමලඥාන හිමි ඇතුළු දායකයන් කිහිපදෙනෙකුට හමුවී ඇත.

මෙම මුව දෙන මද්දට සිර වු පසු බේරීමට දඟලද්දී ඇගේ පිටුපස දකුණු පාදයේ දණහිස හන්දියෙන් කකුළ කැඩී වෙන්වී තිබිණි. අනෙක් පාදයට බරපතළ තුවාල වී තිබීණි.

තුවාල ලත් මුව දෙන විහාරයට ගෙන ඒමෙන් පසු වනජීවී නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ හිමිවරුන්ගේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සුරක්ෂිතව සිටියි.

ගලේවෙල මධ්‍යම සමූහ

නව අදහස දක්වන්න