මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සම්මන්ත්‍රණයක් | දිනමිණ

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සම්මන්ත්‍රණයක්

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතිය නිමිත්තෙන් “මතින් නිදහස් ජාතියක් සෞභාග්‍යමත් දේශයක්” යන තේමාව යටතේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංවිධාන කළ සම්මන්ත්‍රණයක් ඉකුත්දා ජූලි (01) මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විණි.

මෙම සම්මන්ත්‍රණයට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන්,දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ මෝටර්රථ අංශයට රියදුරු බලපත්‍ර ලබාගැනීමට පැමිණෙන සේවාලාභීහු පිරිසක්ද සහභාගි වූහ.

ඩී.එස් ගුණතිලක ඌව වෙල්ලස්ස විශේෂ

නව අදහස දක්වන්න