හලාවත පොලිස් වසම තුළ පොලිස් පාපැදි සේවාවක් | දිනමිණ

හලාවත පොලිස් වසම තුළ පොලිස් පාපැදි සේවාවක්

හලාවත පොලිස් වසම තුළ මහජන දේපළහා සාමය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණින් දිවා කාලයේ දි පාපැදි සංචාරක පොලිස් ජංගම සේවාවක් පවත්වා ගෙන යෑමට හලාවත මුලස්ථාන පොලිසිය වැඩ පිළිවෙළක් ආරම්භ කර ඇත.

හලාවත කොට්ඨාස පොලිස් අධිකාරි වයි.එල්.ලීලවංශ මහතාගේ අදහසක් මත සහකාර පොලිස් අධිකාරි රංජිත් විජේවර්ධන මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ හා හලාවත මුලස්ථාන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක සෙනරත් එදිරිසිංහ මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම සංචාරක පාපැදි ජංගම සේවාව දිවා කාලයේ ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

හලාවත පොලිස් වසමේ මහජනතාව අතර සාමය ස්ථාපිත වන අයුරින් මහජනතාව සමඟ ගැවසෙමින් රාජකාරි පහසු කරවමින් මෙම නිලධාරින් වසම තුළ යනු ඇත. මේ යටතේ නිලධාරින් තිදෙනකුගේ හා එක් කාන්තා නිලධාරිනියකගේ සේවය ලබා ගනු ඇත.

මෙම ජංගම පොලිස් සංචාරක සේවාව හලාවත පොලිස් ස්ථානය වෙතින් ආරම්භ කෙරිණි. මේ එම අවස්ථාවයි.

ඊ.සී.ප්‍රනාන්දු මුන්නේශ්වරම සමූහ

නව අදහස දක්වන්න