නව කැබිනට් මණ්ඩලය මහනුවර මගුල් මඩුවේදී අද දිවුරුම් දෙයි | දිනමිණ


 

නව කැබිනට් මණ්ඩලය මහනුවර මගුල් මඩුවේදී අද දිවුරුම් දෙයි

අද(12) උදෑසන 8.30 ට මහනුවර ඓතිහාසික මඟුල් මඩුවේ දී නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමට නියමිත බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි.
 
එමෙන්ම, පසුගියදා අමාත්‍යාංශ 28 ක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණි. මීට අමතරව රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 40 ක් ද ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට එදින කටයුතු කර තිබුණි.

නව අදහස දක්වන්න