කොරෝනා පසුබෑම අතරතුර කොටස් වෙළෙඳපොළ යෝධ පිම්මක් පනී | දිනමිණ

කොරෝනා පසුබෑම අතරතුර කොටස් වෙළෙඳපොළ යෝධ පිම්මක් පනී

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙරට ආර්ථිකය යම්කිසි පසුබෑමකට ලක්ව තිබෙන පසුබිමක දැවැන්ත වර්ධනයක් වාර්තා කිරීමට කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඊයේ (28) සමත් විය. ඒ අනුව කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලෝ සමස්ත කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 6,000 ඉක්මවා යමින් ඒකක 6,028.20ක අගයක් ඊයේ (28) වාර්තා කළ අතර, එය දිනයේ ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 169.16ක දැවැන්ත ඉහළ යාමක් බව කොළඹ කොටස් වෛළඳපොළපවසයි.

ඒ අනුව දිනයේ වාර්තා වූ සමස්ත ගනුදෙනු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 1,895.30ක් වූ අතර දිනය තුළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය සඳහා සමාගම් විශාල ප්‍රමාණයක් ධනාත්මක දායකත්වයක් ලබාදී තිබේ.

 

මහින්ද අලුත්ගෙදර

නව අදහස දක්වන්න