ට්‍රම්ප් අවු: 10ක් බදු ගෙවා නැහැ | දිනමිණ


 

ට්‍රම්ප් අවු: 10ක් බදු ගෙවා නැහැ

අමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් 2016 සහ 2017 වසර සඳහා බදු වශයෙන් ගෙවා ඇත්තේ ඩොලර් 750ක් පමණක් යැයි නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස් පුවත්පත පවසයි.

ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ සහ ඔහුගේ සමාගම්වල බදු ලිපිගොනු තමන් සතුව ඇතැයි කියන එම පුවත්පත වැඩිදුරටත් පවසන්නේ පසුගිය වසර 15න් වසර 10ක්ම ඔහු කිසිදු මුදලක් බදු වශයෙන් ගෙවා නැති බවයි.

මේ වාර්තා අනුව ඔහුගේ සමාගම්වල දරුණු පාඩු සිදු වී ඇති බවත් බදු ගෙවීම් නොකර ඇති බවත් අනාවරණය වන බව වැඩිදුරටත් කියයි. ඒ වාර්තාව බොරු එකක් යැයි මීට පිළිතුරු වශයෙන් ඔහු කියා තිබේ.

බුද්ධි කරුණාරත්න

නව අදහස දක්වන්න