නැව ගිනි ගැනීමෙන් රජයට වූ පාඩුව ඇස්තමේන්තු කරන්න | දිනමිණ

නැව ගිනි ගැනීමෙන් රජයට වූ පාඩුව ඇස්තමේන්තු කරන්න

නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ හටගත් ගින්න නිසා ශ්‍රී ලංකා රජයට සිදුවූ අලාභය හා වියදම්වල දැනට පවතින තත්ත්වය සලකාබලා පූර්ණවියදම් සම්බන්ධයෙන් ඇස්තමේන්තුවක් අදාළ අයතන වෙත සම්බන්ධීකරණය කර පිළියෙල කිරීමට නීතිපතිවරයා ඊයේ(06) උපදෙස් ලබාදුන්නේය.

තවද මෙම නෞකාව තිබෙන ස්ථානයට ගොස් මුහුදු ප්‍රදේශය නිරීක්ෂණ කර සමුද්‍ර දූෂණයක් සිදුව ඇද්ද යන්න සොයා බලා කටයුතු කරනලෙසට නීතිපතිවරයා සමුද්‍ර පරිසර අධිකාරියට උපදෙස් ලබා දුන් බව නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී රජයේ නීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනෙවිය පැවසුවාය.

නෞකාවේ මුහුදේ පිහිටීම සම්බන්ධයෙන් නෞකාවේ ස්ථාවරභාවය හා මෙම සිද්ධියෙන් නෞකාවට සිදුවිය හැකි අලාභය හා ඉදිරියට සිදුවිය හැකි අලාභය නිසා තෙල් කාන්දුවක් ඇති වීටම් සම්භාවිතාව හා පරිසරයට සිදුවිය හැකි හානිය පිළිබඳ තක්සේරුවක් ලබාගන්නා ලෙසටත් නීතිපතිවරයා අදාළ අංශ වෙත උපදෙස් ලබාදීමක් සිදු කළ බව රජයේ නීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනෙවිය පැවැසුවාය. එවැනි අවස්ථාවක් ඇතිවූවොත් ආපදා කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රමවේද නිසි අයුරින් සකස් විය යුතු බවටත් නීතිපතිවරයා උපදෙස් ලබාදී ඇත.

නෞකාවේ ගින්න සම්බන්ධයෙන් නාවික හමුදාපතිවරයා, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති, වෙළද නැව් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සහ සමුදු පාරිසරික ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපතිවරයා සමඟ පැය තුනක කාලයක් පුරාවට ඊයේ (06) පැවැති සාකච්ඡාවේදී නීතිපතිවරයා මෙම උපදෙස් ලබාදී ඇත.

නෞකාවේ ගින්නට අදාළ කටයුතු සිදුකිරීමේදී විදේශ කණ්ඩායම් මෙරටට පැමිණීමේදී කොවිඩ් 19 ට අදාළ ක්‍රියා මාර්ග උපදේශ අනුව කයුතු කරන ලෙසත් නීතිපතිවරයා උපදෙස් ලබාදී ඇත.

නව අදහස දක්වන්න