ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ | දිනමිණ

ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

මේ මොහොතේ සිට ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කරන බව කොවිඩ් වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි
 
මේ අනුව බණ්ඩාරගම පොලිස් වසමේ අටලුගම නැගෙනහිර ග්‍රාම නිළධාරී වසම එපිටමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම ,කොළමැදිරිය ග්‍රාම නිළධාරී වසම හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කර ඇත.
 
මේ අතර මහනුවර දිසත්‍රික්කයේ අලවතුගොඩ පොලිස් වසමේ අකුරණ ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ටාසයේ බුලුගහතැන්න ග්‍රාම නිළධාරී වසම හා තෙළඹුගහවත්ත ග්‍රාම නිළධාරී වසම් ද මේ මොහොතේ සිට හුදකලා කර ඇත
 
එමෙන්ම මේ වන විට හුදකලා ඇති බණ්ඩාරගම පොලිස් වසමේ කිරිමන්තුඩුව ග්‍රාම නිළධාරී වසම හුදකලා තත්ත්වයෙන් ඉවත් කර ඇති බව ද කොවිඩ් වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි

නව අදහස දක්වන්න