වෙරළ ඛාදනය වළකන කි.මී. 6.2ක ගල්වැටිය අවසන් අදියරේ | දිනමිණ

වෙරළ ඛාදනය වළකන කි.මී. 6.2ක ගල්වැටිය අවසන් අදියරේ

මාරවිල - තල්විල මෝය අසල සිට තොඩුවාව මෝය දක්වා වෙරළ ඛාදනය වැළැක්වීමේ අරමුණින් වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ගල් වැටි අතුරා සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් මේ වසර අවසානයේ නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව සංවර්ධනය වන වෙරළ කලාපයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින් කොළඹ උතුර කලාප භාර ඉංජිනේරු සතුන්ත පත්මසිරි මහතා පැවසීය.

වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මුදල් ප්‍රතිපාදන මත රුපියල් මිලියන 232ක වියදමින් 2016 වර්ෂයේ ආරම්භ කෙරුණු මේ ව්‍යාපෘතිය අදියර කිහිපයකින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. එම වෙරළ තීරය කිලෝමීටර 6.2ක දුර ප්‍රමාණයක් ගල් වැටි අතුරා සංවර්ධනය කර ඇති අතර ගල් වැටි දෙකක් අතර දුර ප්‍රමාණය මීටර් සීයකි. ඉදිකරනු ලබන ගල් වැටි ප්‍රමාණය 58කි.

මේ වන විට ගල් වැටි පනස්දෙකක් ඉදි කර අවසන් අතර සෙසු ගල්වැටි මේ වසර අවසන් වීමට පෙර ඉදි කිරීමට නියමිතය. ගල් වැටි අතුරා සංවර්ධනය කිරීමෙන් අනතුරුව එම වෙරළ කලාපයේ හඳුනාගත් ස්ථාන හතරක අපහසුවකින් තොරව ධීවර කටයුතු පවත්වා ගැනීම සඳහා ධීවර තොටුපළවල් හතරක් ඉදි කිරීමට ද සැලසුම් කර ඇත. උතුරු තොඩුවාව, දකුණු තොඩුවාව, බරුදැල්පොළ හා කුඩාමඩුවැල්ල ප්‍රදේශයේ මේ ධීවර තොටුපළවල් ඉදි කිරීම සඳහා හඳුනාගෙන ඇති ස්ථානවේ. එක් තොටුපළක් ඉදි කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 35ක මුදලක් වැය කෙරේ.

වසර ගණනාවක් තිස්සේ එම වෙරළ තීරය ඛාදනය වීම හේතුවෙන් නිවාස රැසක් මුහුදට බිලි වී තිබේ. වෙරළ තීරයේ පොල් වගාවටද විශාල ලෙස හානි සිදු වී ඇති අතර ව්‍යාපෘති අවසන් වීමෙන් අනතුරුව පැවති දුෂ්කරතා රැසක් මඟහැරී යන බව කොළඹ උතුර කලාප භාර ඉංජිනේරු සතුන්ත පත්මසිරි මහතා පවසා සිටියේය.

 

නව අදහස දක්වන්න