ප්‍රබුද්ධ ක්‍රීඩා සමාජයේ නව නිලධාරී මඬුල්ල | දිනමිණ

ප්‍රබුද්ධ ක්‍රීඩා සමාජයේ නව නිලධාරී මඬුල්ල

උකුවෙල ප්‍රබුද්ධ ක්‍රීඩා සමාජයේ වාර්ෂික මහ සභාව සභාපති තිස්ස ඒකනායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බලකඩුව ලක්ඉන් හෝටලයේදී පැවැත්විණි. සභාපති තිස්ස ඒකනායක මහතා විසින් පිළිගැනීමේ කතාව කරන ලදි. ඉන් අනතුරුව නව අදහස් යෝජනා ගැනත් සංගමයේ දියුණුව උදෙසා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සහ උකුවෙල කොට්ඨාසයේ ක්‍රීඩාව නැංවීම සඳහා ගත යුතු පියවර ගැනද වැඩි අවදානයක් යොමු විය. සභාපති තිස්ස ඒකනායක, ලේකම් රංජිත් වීරසිංහ, භාණ්ඩාගාරික සිසිර එරමිනිගම්මන සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ඩී. ඩබ්ලිව්. එම්. චේතියරත්න, සිසිර ජයම්පති ඇටිපොල, පි. එම්. සෙනවිරත්න සහ ප්‍රියන්ත සුමනසේන යන මහත්වරුන‍් නිලධාරී මඬුල්ල වශයෙන් මෙසේ තේරී පත් විය.

ප්‍රියන්ත සුමනසේන - උකුවෙල සංචාරක

නව අදහස දක්වන්න