'වඩතාරකී' ධාවනයෙන් ඉවතට කුමුදුනීට වැඩි කැමැත්තක් නෑ | දිනමිණ

'වඩතාරකී' ධාවනයෙන් ඉවතට කුමුදුනීට වැඩි කැමැත්තක් නෑ

යාපනයේ කුරීකඩ්ඩුවාන් හා ඩෙල්ෆ් අතර මඟීන් ප්‍රවාහනය කළ ''වඩතාරකී'' සුඛෝපභෝගී මඟී බෝට්ටුව අබලන් වීමත් සමඟ එය ධාවනයෙන් ඉවත් කොට ඇති අතර දිනපතා යාපනය හා ඩෙල්ෆ් අතර ගමන් කළ පිරිසට මේ තත්ත්වය බරපතළ ප්‍රශ්නයක් වී තිබේ. වඩතාරකී මඟී බෝට්ටු සේවාව නතර වීමත් සමඟම යාපනය හා ඩෙල්ෆ් අතර ගමනාගමන කටයුතු සඳහා ඇති එකම විකල්පය වී ඇත්තේ කුමුදුනී නමැති සාමාන්‍ය බෝට්ටුව පමණි. යාපනය හා ඩෙල්ෆ් අතර රජයේ සේවා කටයුතු ඇතුළු බොහෝ අවශ්‍යතා සඳහා දිනකට මඟීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ගමන් කරනා අතර ඔවුන්ට සාමාන්‍ය බෝට්ටුවෙන් ඩෙල්ෆ් දක්වා ගමන් කරනා විට පැය තුනක පමණ කාලයක් ගත වීමත් එම බෝට්ටුවේ පහසුකම් නැති වීමත් හේතුවෙන් ඔවුහු දැඩි පීඩාවකට පත්ව සිටිති. වඩතාරකී සුඛෝපභෝගි බෝට්ටුව පාලනය කරන ලද්දේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් වන අතර එම බෝට්ටුව අලුත්වැඩියා කිරීමට රුපියල් මිලියන 40ක පමණ මුදලක් වැය වෙතැයි ගණන් බලා තිබේ. මෙපමණ මුදලක් වැය කිරීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මෙතෙක් අනුමැතිය දී නැති වීමෙන් වඩතාරකී මඟී බෝට්ටුවේ අලුත්වැඩියා කටයුතු ද කල්පසු වෙමින් පවතින බවට ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

රසුල දිල්හාර ගමගේ - උතුරු පළාත් විශේෂ

නව අදහස දක්වන්න