කරන්දෙණිය ප්‍රා:ලේකම් කාර්යාල භූමියේ තුඹ කරවිල වගාවකට සැලසුම් | දිනමිණ

කරන්දෙණිය ප්‍රා:ලේකම් කාර්යාල භූමියේ තුඹ කරවිල වගාවකට සැලසුම්

රැකියා ලක්ෂයේ වැඩසටහන යටතේ බඳවා ගන්නා ලද පිරිස එක්ව කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සතු ඉඩම එළි පෙහෙළි කර නව නිර්මාණ එකතු කර ගනිමින් විධිමත් පරිදි වගා කටයුතු අරඹා ඇත. ඒ අනුව ඉදිරියේදී තුඹ කරිවිල වගාව ආරම්භ කිරීමට අදහස් කරන බව එහි රැකියාලාභියකු පැවැසීය. ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් අයි. එස්. සමරකෝන් මහතා මෙසේ කීය.මේ පිරිස හිතල බලල වැඩ කරනවා.නීති රීතිවලින්ම පාලනය කිරීම අපහසුයි. ආකල්ප වර්ධනය කිරීමයි වැදගත්. මේ අය වගා කටයුතුවලට අමතරව විවිධ දේ සඳහාද යොමු වෙනවා. බල ප්‍රදේශයේ අවධානයට යොමු නොවුණු දුෂ්කර ස්ථානයක පිහිටි මෙහෙණි ආරාමයක් දැකුම්කළු ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට මේ පිරිස කටයුතු කළා. නිකරුනේ කාලය මැරීම වෙනුවට ගන්න වැටුපට ඵලදායී සේවයක් ඉටු කරනවා නම් ජනතාවගේත් රජයේත් බලාපොරොත්තුව ඉටු කිරීමක් ලෙස දකිනවා යි.

ධර්මදාස සිරිවර්ධන - ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සංචාරක සහ කරන්දෙණිය සමූහ

නව අදහස දක්වන්න