පොහොර සහනාධාරය ලබන සෑම ගොවියෙක්ම ආණ්ඩුවට වී කිලෝ දහසක් දෙන්න - රාජ්‍ය ඇමැති රොෂාන් රණසිංහ | දිනමිණ

පොහොර සහනාධාරය ලබන සෑම ගොවියෙක්ම ආණ්ඩුවට වී කිලෝ දහසක් දෙන්න - රාජ්‍ය ඇමැති රොෂාන් රණසිංහ

පොහොර සහනාධාරය ලබන සෑම ගොවියකුම රජයට වී කිලෝ දහසක් ලබා දෙන විට ගොවියාත් සහල් පාරිභෝගිකයාත් ආරක්ෂා කර ගැනීමට රජයට හැකි වන බව පළාත් සභා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති රොෂාන් රණසිංහ මහතා කීය. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ පෙබරවාරි 20 වැනිදා හිඟුරක්ගොඩ දොරදෙක ගම්මානයේ පිහිටි වී ගබඩාවට සීමාසහිත හිඟුරක්ගොඩ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය මඟින් වී කිලෝ ලක්ෂ 50ක් මිලදී ගැනීමේ සමාරම්භක උත්සවයෙදීය.

රාජ්‍ය ඇමැති රොෂාන් රණසිංහ මහතා මෙසේ ද කීය.

අද කෘත්‍රිම සහල් ක්‍රමය මවාපාලා ඇතැම් වී මෝල් හිමියන් වැඩි මිලට සහල් අලෙවි කරනවා. මම ඉල්ලා සිටිනවා පොහොර සහනාධාරය ලබන සෑම ගොවියකුම රජයට වී කිලෝ දහසක් ලබාදෙන්න. එවිට රජයට පුළුවන් ගොවියාත් සහල් පාරිභෝගිකයාත් ආරක්ෂා කර ගන්න. පසුගිය යහපාලන කාලයේ ගොවීන්ගේ වී මිලදී ගැනීමේ කටයුතු අකර්මණ්‍ය වුණා. මේ නිසා ගොවියාගේ ජීවන ආර්ථික තත්ත්වය කඩා වැටුණා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බලයට පත්වී නව රජය බලයට පත් වූ විට ගොවියාගේ ජීවන ආර්ථික තත්ත්වය නැංවීමට හැකිවුණා. පො‍ෙහාර සහනාධාරය, වීවලට ඉහළම මිලක් ලබාදී සහතික මිලක් කිරීම නිසා ගොවියාගේ ජීවන ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ ගියා. යල, මහ දෙකන්නේම වී වගා කිරීමට ගොවීන්ට දැන් ඕනතරම් වැව්වල ජලය තිබෙනවා. සමුපකාර සමිති, වී අලෙවි මණ්ඩලය මගින් දැන් ගොවීන්ගේ වී මිලදී ගන්නවා. වසර 20 කට පසුව තමයි මේ සමුපකාර සමිති මගින් ගොවීන්ගේ වී මිලදී ගැනීමේ කටයුතු ආරම්භ කළේ. සමුපකාර සමිති මගින් වී මිලදී ගැනීමේ වැඩ පිළිවෙළේ ප්‍රථමයෙන්ම පොළොන්නරුවෙන් පටන් ගත්තේ මේ හිඟුරක්ගොඩ සමුපකාර සමිතියයි. එහි සභාපති සුරංග අජිත් මහතා හිඟුරක්ගොඩ සමුපකාර සමිතිය ගොඩනගන්න මහත් කැපවීමක් කරනවා. ඒ සඳහා ඔබ සැමගේ සහයෝගය දෙන්න. එදා මේ සමුපකාර සමිතිය සඳලංකා සමුපකාර සමිතියට සමානව දියුණු වී තිබුණා.

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සංවර්ධන කමිටු සභාපති අමරකීර්ති අතුකෝරල මහතා,

පසුගිය රජය කාලයේ නාස්තිය, දූෂණය නිසා විශාල සංවර්ධනයක් ඇනහිට තිබුණා. ඒ සියල්ලම සංවර්ධනය කරනවා. හිඟුරක්ගොඩ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ සභාපති සුරංග අජිත් මහතා ද කතා කළේය.

ඇම්. පී. සරත්, 
පොළොන්නරුව දිසා

නව අදහස දක්වන්න