පෞද්ගලික නීතියක් ලෙස සලකා විහාර හා දේවාලගම් පනත ඉස්ලාම් ආගමික නීති සමඟ සම කළ නොහැකියි - පූජ්‍ය මැදගම ධම්මානන්ද නාහිමි | දිනමිණ

පෞද්ගලික නීතියක් ලෙස සලකා විහාර හා දේවාලගම් පනත ඉස්ලාම් ආගමික නීති සමඟ සම කළ නොහැකියි - පූජ්‍ය මැදගම ධම්මානන්ද නාහිමි

අසේල කුරුළුවංශ

විහාර දේවලගම් නීතිය පෞද්ගලික නීතියක් ලෙස සලකා ඉස්ලාම් ආගමික නීති සමඟ එය සම කිරීමට නොහැකි බව අස්ගිරි පාර්ශවයේ ලේඛකාධිකාරී පූජ්‍ය මැදගම ධම්මානන්ද නාහිමියෝ පවසති.

අධිකරණ ඇමැතිවරයා එවැනි සම කිරීමක් සිදු කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳ කනගාටු වන බව ද උන්වහන්සේ කීහ.

විහාර දේවාලගම් පනත පෞද්ගලික නීති කොට්ඨාශයක් බවට අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදි ප්‍රකාශයක් කළ බවත් එය සම්පූර්ණ සාවද්‍ය බවත් ධම්මානන්ද නාහිමියෝ ප්‍රකාශ කළහ.

රට තුළ එක නීති පද්ධතියක් තුළ ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවත් ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පත්වූයේ එම සංකල්පය පෙරදැරිව බවත් උන්වහන්සේ පැවසූහ.

ඉස්ලාම් නීතිය,තේසවලාමේ නීතිය හෝ උඩරට නීතිය ආදි නීති සමග විහාර දේවාලගම් පනත සමකළ නොහැකි බවත් එම පනත ඇත්තේ විනයානුකූලව සහ නීත්‍යානුකූලව විහාර දේවාලගම් පරිපාලන කටයුතු සදහා පමණක් බවත් ලේඛකාධිකාරී නාහිමියෝ ප්‍රකාශ කළහ.

නව අදහස දක්වන්න