රජයේ රැකියා මානසිකත්වය ජනතාව මුදා ගැනීමට පියවර රැසක් | දිනමිණ

රජයේ රැකියා මානසිකත්වය ජනතාව මුදා ගැනීමට පියවර රැසක්

දිවයින පුරා සිටින ස්වයං රැකියා ලාභින් නිසි අයුරින් ප්‍රවර්ධනය කළහොත් රජයේ රැකියා මානසිකත්වය ජනතාවගෙන් මිදෙන බවත් ඒ තුළින් ග්‍රාමීය නිෂ්පාදකයින්ගේ ආර්ථිකයද නගා සිටුවීමට හැකියාවක් පවතින බවත් අද වන විට ඇතම් ස්වයං රැකියා ලාභින්ගෙන්  මසකට රුපියල් ලක්ෂයකට ආසන්න අදායමක් ලබන ස්වයං රැකියා ලාභින්ද ග්‍රාමීය මට්ටමින් සිටින බවට හදුනාගෙන ඇති බවත්   සමෘද්ධි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.
 
සමෘද්ධි රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී ඊයේ  (07) ස්වයං රැකියා නියුක්තිනයන්ගේ නව සම්මේලනය සමඟ පැවති සාකච්ඡාවේදී රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා එසේ කීය.
 
2006 වර්ෂයේ මෙරට ආරම්භ වු ස්වයං රැකියා නියුක්තිනයන්ගේ නව සම්මේලයේ මේ වන විට 21000 ට ආසන්න සාමාජිකයින් පිරිසක් සිටිති. එම සාමාජිකයින් හට දෛනිකය මුහුණ පෑමට සිදුවන අපහසුතා සහ දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත වී සිටින ස්වයං රැකියා ලාභින් මුහුණ පා ඇති ගැටළු පිළිබඳ මෙහිදී පුළුල්ව සාකච්ඡා කෙරිණි. 
 
මේ වන විට විවිධ රාජ්‍ය නොවන මූල්‍ය ආයතන ස්වයං රැකියා ලභින් හට 04% පොලිය පෙන්වමින් ණය ලබා දී  වක්‍රව 40% ක පොලියක් අය කරමින් ව්‍යාපාරිකයින් අසරණ කරණ බවත්  ඒ අනුව ස්වයං රැකියා ලභින් හට ව්‍යාපාර ස්වාභාවය අනුව ණය යෝජනා ක්‍රමයක් සහ මෙරට නිෂ්පාඳනය නොවන  විවිධ අමුද්‍රව්‍ය පිටරටින් ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය මැදිහත් වීම ලබා දෙන ලෙස ස්වයං රැකියා නියුක්තිනයන්ගේ නව සම්මේලනයේ නියෝජිතයින් රාජ්‍ය ඇමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළේය.
 
ඉදිරියෙදී සමෘද්ධි සංවර්ධන බැංකුව සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකු මගින් ස්වයං රැකියාවන් සඳහා බැදුණු ව්‍යාපාර සඳහා සහන පොලී අනුපාතයක් යටතේ ණය යෝජනා ක්‍රම වේදයක් හදුන්වා දීමට අපේක්ෂා කරන බවත්  ස්වයං රැකියා ව්‍යාපාර සඳහා අමුද්‍රව්‍ය අවශ්‍යතාවය හදුනාගෙන ඒ සඳහා මහ භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය සමග ඉල්ලීම් අනුව අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු සලසා දීමට සූදානම් බව එහිදී සමෘද්ධි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා පැවසූහ.
 
මෙම අවස්ථාවට සමෘද්ධි රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් නිල් බණ්ඩාර හපුහින්න මහතා, අතිරේක ලේකම් සී.ඩී කළුආරච්චි මහතා සහ ස්වයං රැකියා නියුක්තිනයන්ගේ නව සම්මේලනයේ සාමාජිකයින් රැසක් සහභාගි වූහ.
 
 
 
 

නව අදහස දක්වන්න