රාමසාන් වෙනුවෙනුත් මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් | දිනමිණ

රාමසාන් වෙනුවෙනුත් මාර්ගෝපදේශ මාලාවක්

රාමසාන් උපවාසයේ නිරතව සිටින පිරිස් විසින් අනුගමනය කිරීමට සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර ඇත.
 
මෙරට මුස්ලිම් ජනතාව රාමසාන් උපවාස සමය ඊයේ(14) ආරම්භවිය.
 
පුරා මාසයක් උපවාස ශීලය රැකීමෙන් පසු නව සඳ දැකීමත් සමඟ මුස්ලිම් ජනතාව රාමසාන් උපවාසය අත්හරිනු ලබයි.
 
ඒ වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර තිබේ.
 
ඒ අනුව 18 ඉක්ම වූ පුද්ගලයින්ට පමණක් මුස්ලිම් දේවස්ථානවලට ගොස් යාඥාවලට සහභාගි විය හැකි බව එහි දැක්වේ.
 
එමෙන්ම, මීටරයක පරතරය දේවස්ථානයේ සටහන් කර තැබිය යුතු අතර, ඒ අනුව එක් යාඥාවකට සහභාගිවිය හැක්කේ බැතිමතුන් 100 දෙනෙකුට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට පමණක් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

නව අදහස දක්වන්න