රුපියල් 5000 දීමනාව බෙදීම යළිත් අද සිට | දිනමිණ

රුපියල් 5000 දීමනාව බෙදීම යළිත් අද සිට

රජය විසින් ලබාදෙන රුපියල් 5,000 දීමනාව ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ අඩු ආදායම්ලාභීන්ට සහ සමෘද්ධිලාභීන්ට අද(15) එම දීමනාව ලබා ගත හැකි බව සමෘද්ධි, ගෘහ ආර්ථික, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය, ස්වයං රැකියා හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.
 
පසුගිය 12 සහ 13 දිනවල සමෘද්ධි බැංකු මගින් පවුල් ලක්ෂ 18කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට රුපියල් 5,000ක දීමනාව ලබා දී ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.
 
අලුත් අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් සමෘද්ධිලාභින්ට සහ අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් වෙනුවෙන් රුපියල් 5,000 දීමනාවක් ලබාදීමේ වැඩසටහන පසුගිය 12වනදා ආරම්භ කෙරුණි.
 
පවුල් ලක්ෂ 28කට ආසන්න පිරිසකට මෙම දීමනාව ලබා දීමට රජය සැලසුම් කර ඇත.

නව අදහස දක්වන්න