බොලිවුඩ් නළු අර්ජුන් රම්පාල්ට කොරෝනා | දිනමිණ

බොලිවුඩ් නළු අර්ජුන් රම්පාල්ට කොරෝනා

බොලිවුඩ් නළු අර්ජුන් රම්පාල්ටත් කොරෝනා අසාධනය වී තිබෙන බවට ඉන්දීය මාධ්‍ය සදහන් කරයි.
 
රාම්පාල් සිය සෞඛ්‍ය තත්ත්වය යාවත්කාලීන කරමින් සිය සමාජ මාධ්‍ය ජාල තුළ මේ බව තහවුරු කර ඇත.
 
ඔහු දැනට නිවසේ නිරෝධායනය යටතේ සිටින අතර අවශ්‍ය සියලු සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන බව වාර්තාවේ.

නව අදහස දක්වන්න