කැන්ගරු කැබ්ස් වෙතින් ආරක්‍ෂිත ක්‍රම රැසක් | දිනමිණ

කැන්ගරු කැබ්ස් වෙතින් ආරක්‍ෂිත ක්‍රම රැසක්

වසර 33ක කාලයක් පුරා ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ විශ්වාසය ඉහළින්ම දිනූ මෙරට ප්‍රමුඛතම කැබ් රථ සේවා සැපයුම් සමාගම වන කැන්ගරු කැබ්ස් පෞද්ගලික සමාගම සිය පාරිභෝගික ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව පිළිබඳ ඉහළම අවධානය යොමු කරමින් ශරීර උෂ්ණත්ව මාපකයක් සහ විෂ බීජ නාශක දියර බෝතල් සිය සමාගමේ ලියාපදිංචි සෑම රියැදුරු මහතකුටම දීමට කටයුතු කර තිබේ. කොවිඩ්-19 රෝගයෙන් සිය පාරිභෝගික ජනතාව ආරක්‍ෂා කර ගැනීම උදෙසා මේ පියවර ගෙන ඇත. කැන්ගරු කැබ්ස් රියැදුරු මහත්වරු සෞඛ්‍ය උපදෙස් ඉතා ඉහළින් අනුගමනය කරන අතර, සිය පාරිභෝගිකයන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ නිරන්තරයෙන් ඉහළ අවධානයක් යොමු කරති. සෑම පාරිභෝගිකයකුගේම ශරීර උෂ්ණත්වය මැන බැලීමෙන් පසු ඔවුන්ව රථයට නංවා ගෙන ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා ඉටු කර දීමටත්, සෑම ගමනාන්තයකටම පෙර රියැදුරු මහතාගේ හා පාරිභෝගියන්ගේ දෑත් විෂ බීජ නාශක දියර යොදා පිරිසිදු කර ගැනීමටත්, නිසි පරිදි මුහුණු ආවරණ පැලඳ සිටීමටත් කැන්ගරු කැබ්ස් රියැදුරු මහත්වරුන් කටයුතු කරන අතර, එමඟින් පාරිභෝගිකයන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂාව මනාව තහවුරු කර ගනු ලැබේ. සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂාවට මුල් තැන දෙමින් ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සපුරා ගන්නා ලෙස කැන්ගරු කැබ්ස් කළමනාකාරිත්වය ජනතාවට ඇරයුම් කරයි.

නව අදහස දක්වන්න