ඉදිරි සතියේ අධිකරණ කටයුතුවලට සීමාවක් | දිනමිණ

ඉදිරි සතියේ අධිකරණ කටයුතුවලට සීමාවක්

රටේ පවතින කොවිඩ් තත්ත්වය හේතුවෙන් මැයි 03 වනදා සිට මැයි 07 වනදා දක්වා අධිකරණ කටයුතු සීමා කර ඇත.
 
ඒ අනුව සැකකරුවන් හා චූදිතයින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය නොවෙන බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ජනාධිපති නීතිඥ යූ.ආර්. ද සිල්වා මහතා පැවසීය.

නව අදහස දක්වන්න