දිලුම්ට තවත් රාජ්‍ය ඇමැතිකමක් | දිනමිණ

දිලුම්ට තවත් රාජ්‍ය ඇමැතිකමක්

මේ වන විට වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා, දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන දිලුම් අමුණුගම මහතා ප්‍රජා පොලිස් සේවා රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා ලෙස ද පත් කර ඇත. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිලුම් අමුණුගම මහතා නව රාජ්‍ය ඇමැති ධුරයේ දිවුරුම් දුන් අයුරු.

නව අදහස දක්වන්න