උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට | දිනමිණ

උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට

2020 උසස්පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිපල විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ වනවිට අන්තර්ජාලයට එක්කර ඇතැයි  විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
 
ඒ අනුව www.doenets.lk හෝ www.results.exams.gov.lk යන වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමෙන් ප්‍රතිපල ලබාගත හැකිය.
 
මෙවර විභාග සඳහා අපේක්ෂකයින් 362,824 දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබා තිබුණි.
 
2020 උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිපල මත පදනම්ව 2021 සැප්තැම්බර් වන විට සිසුන් විශ්ව විද්‍යාලවලට ඇතුළත් කර ගැනීමට පියවර ගනු ඇත.
 
විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් ආරංචි මාර්ග වලට අනුව, 2020 උසස්පෙළ විභාගයේ Zscore කඩඉම් ලකුණු ජූලි මස අගදී නිකුත් කිරීමට නියමිතය. 

නව අදහස දක්වන්න